Sony Xperia XZ Dual SIM - Cài đặt nhắn tin

background image

Cài đặt nhắn tin

Cách thay đổi cài đặt thông báo tin nhắn

1

Từ Màn hình chính, nhấn , sau đó tìm và nhấn .

2

Nhấn rồi nhấn Cài đặt.

3

Để đặt âm thông báo, hãy nhấn Âm thông báo, sau đó chọn một tùy chọn
hoặc nhấn và chọn một tập tin nhạc được lưu trên thiết bị.

4

Để xác nhận, nhấn vào Đã xong.

5

Để điều chỉnh cài đặt thông báo bổ sung, nhấn vào thanh trượt.

Cách bật hoặc tắt tính năng báo đã gửi thành công cho tin nhắn đi

1

Từ Màn hình chính, nhấn , sau đó tìm và nhấn .

2

Nhấn rồi nhấn Cài đặt.

3

Nhấn vào thanh trượt Thông báo đã nhận tin để bật hoặc tắt chức năng.

Sau khi tính năng báo đã gửi thành công được bật, dấu kiểm sẽ xuất hiện trong các tin nhắn đã
được gửi thành công.