Sony Xperia XZ Dual SIM - Sửa văn bản

background image

Sửa văn bản

Bạn có thể chọn, cắt, sao chép và dán văn bản khi soạn thảo. Bạn có thể truy cập các
tùy chọn chỉnh sửa bằng cách nhấn đúp vào văn bản đã nhập. Khi đó sẽ sử dụng
được các tùy chọn chỉnh sửa qua thanh ứng dụng.

Thanh sửa văn bản

Sau khi chọn văn bản bằng cách nhấn đúp vào một từ, thanh sửa sẽ xuất hiện với
một vài tùy chọn khả dụng:

Cắt

Sao chép

Dán

Chia sẻ

Chọn toàn bộ

Hỗ trợ

Tùy chọn Dán chỉ xuất hiện khi bạn có văn bản lưu trên bảng ghi tạm.

Cách chọn văn bản

1

Nhấn đúp vào một từ để tô sáng từ đó.

2

Bạn có thể kéo các tab ở cả hai phía của từ được tô sáng để chọn thêm văn
bản.

Cách sửa văn bản

1

Nhấn đúp vào một từ để làm cho thanh ứng dụng xuất hiện.

2

Chọn văn bản bạn muốn sửa, rồi sau đó sử dụng thanh ứng dụng để thực hiện
các thay đổi mong muốn.

73

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách sử dụng kính phóng đại

Khi bạn nhập văn bản, hãy nhấn và giữ trường văn bản để xem văn bản đó
được phóng to lên và để đặt con trỏ vào nơi bạn muốn bên trong trường văn
bản đó.

74

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.