Sony Xperia XZ Dual SIM - Додавання та редагування контактів

background image

Додавання та редагування контактів

Додавання контакту

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться , а потім — .

2

Торкніться .

3

Якщо ви синхронізували контакти з одним або кількома обліковими записами й уперше
додаєте новий контакт, потрібно вибрати обліковий запис, до якого слід додати цей контакт.
Якщо ж контакт потрібно зберегти й використовувати лише на пристрої, торкніться
Контакт телефону.

4

Введіть або виберіть необхідну інформацію для контакту.

5

Завершивши, торкніться ЗБЕРЕГТИ.

Коли ви наступного разу додаватимете контакт, обліковий запис, у якому ви зберегли
останній контакт, буде запропоновано як стандартний обліковий запис для зберігання.

81

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.

background image

Щоб змінити обліковий запис, у якому збережено контакт, створіть контакт заново й
збережіть його в потрібному обліковому записі.

Якщо перед номером телефону контакту додати знак «плюс» і код країни, вам не
знадобиться редагувати номер, коли ви телефонуватимете на нього із закордону.

Редагування контакту

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться , а потім — .

2

Торкніться контакту, який потрібно відредагувати, а потім — .

3

Змініть потрібну інформацію.

4

Завершивши, торкніться ЗБЕРЕГТИ.

Деякі служби синхронізації не дозволяють редагувати контактні дані.

Додавання зображення до контакту

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться , а потім — .

2

Торкніться контакту, який потрібно відредагувати, а потім — .

3

Торкніться , а потім виберіть спосіб додавання зображення до контакту й відредагуйте
його.

4

Додавши зображення, торкніться ЗБЕРЕГТИ.

Крім того, ви можете додати зображення до контакту безпосередньо з програми Альбом.
Щоб додати зображення з онлайнового облікового запису, це зображення потрібно
спочатку завантажити.

Налаштування сигналу дзвінка для контакту

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться , а потім — .

2

Торкніться контакту, який потрібно відредагувати, а потім — .

3

Торкніться > Установити сигнал дзвінка.

4

Виберіть варіант зі списку або торкніться , щоб вибрати музичний файл, збережений на
пристрої, а потім торкніться Готово.

5

Торкніться ЗБЕРЕГТИ.

Надсилання всіх дзвінків від певного контакту на голосову пошту

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться , а потім — .

2

Торкніться контакту, який потрібно відредагувати, а потім — .

3

Торкніться , а потім установіть позначку Усі дзвінки на голос. пошту.

4

Завершивши, торкніться ЗБЕРЕГТИ.

Блокування номера телефону

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться , а потім — .

2

Торкніться , а потім — Блокувати номери.

3

Торкніться Додати номер, а тоді введіть номер телефону, дзвінки та SMS із якого ви
хочете заблокувати.

4

Торкніться Заблокувати.

Видалення контактів

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться , а потім — .

2

Доторкніться до контакту, який потрібно видалити, й утримуйте його.

3

Для видалення кількох або всіх контактів установіть позначки біля тих, які потрібно
видалити.

4

Торкніться , а потім — Видалити контакт.

5

Торкніться ВИДАЛИТИ, щоб підтвердити.

Редагування особистої контактної інформації

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться , а потім — .

2

Торкніться Я, а потім — .

3

Введіть нову інформацію або внесіть потрібні зміни.

4

Завершивши, торкніться ЗБЕРЕГТИ.

82

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.

background image

Створення нового контакту з текстового повідомлення

1

Перейдіть на Головний екран, торкніться , а потім знайдіть і торкніться .

2

Торкніться піктограми поруч із номером телефону, а потім — Зберегти.

3

Виберіть наявний контакт або торкніться Створити новий контакт.

4

Відредагуйте інформацію про контакт і торкніться ЗБЕРЕГТИ.