Sony Xperia XZ Dual SIM - Pagla-lock at pag-a-unlock ng screen

background image

Pagla-lock at pag-a-unlock ng screen

Kapag naka-on ang iyong device at hindi ginalaw sa loob ng nakatakdang tagal ng

panahon, didilim ang screen upang makatipid ng power ng baterya at awtomatiko itong

25

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

magla-lock. Pinipigilan ng lock na ito ang mga hindi gustong pagkilos sa touchscreen

kapag hindi mo ito ginagamit. Kapag binili mo ang iyong device, nakatakda na ang isang

pangunahing lock ng pag-swipe sa screen. Ang ibig sabihin nito ay kailangan mong i-

swipe pakaliwa o pataas sa screen upang i-unlock ito. Maaari mong baguhin ang mga

setting ng seguridad sa ibang pagkakataon at magdagdag ng iba pang mga uri ng mga

lock. Tingnan ang

Lock ng screen

sa pahina ng 12.

Upang isaaktibo ang screen

Pindutin sandali ang pindutan ng power .

Upang i-lock ang screen

1

Kapag aktibo ang screen, madaliang pindutin ang power key .

2

Bukod pa rito, tapikin nang dalawang beses ang anumang bakanteng lugar sa