Sony Xperia XZ Dual SIM - Mga setting ng volume

background image

Mga setting ng volume

Maa-adjust mo ang volume ng ringtone para sa mga papasok na tawag at pagpapaalam

gayundin para sa pag-playback ng musika at video.

Upang i-adjust ang volume ng ringtone gamit ang volume key

Pindutin ang volume key nang pataas o pababa.

Upang i-adjust ang volume ng nagpe-play na media gamit ang volume key

Kapag nagpe-play ng musika o nanonood ng video, pindutin ang volume key

pataas o pababa kahit na naka-lock ang screen.

Upang i-on ang vibrate mode

Pindutin ang key ng volume pataas o pababa hanggang sa lumabas ang

.

64

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang i-adjust ang mga lakas ng volume

1

Sa iyong

Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Tunog.

3

I-drag ang mga slider ng volume sa gustong posisyon.

Maaari mo ring pindutin ang volume key pataas o pababa at tapikin ang

upang hiwa-

hiwalay na i-adjust ang lakas ng volume ng ringtone, media playback o alarm.

Upang itakda ang iyong device na mag-vibrate para sa mga papasok na tawag

1

Sa iyong

Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Tunog.

3

Tapikin ang slider na

Mag-vibrate din para sa mga tawag upang i-enable ang

function.

Upang magtakda ng ringtone

1

Sa iyong

Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Tunog > Ringtone ng telepono.

3

Pumili ng opsyon mula sa listahan o tapikin ang at pumili ng file ng musika na

naka-save sa iyong device.

4

Upang kumpirmahin, tapikin ang

Tapos na.

Upang piliin ang tunog ng notification

1

Sa iyong

Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Tunog > Tunog notification.

3

Pumili ng opsyon mula sa listahan o tapikin ang at pumili ng file ng musika na

naka-save sa iyong device.

4

Upang kumpirmahin, tapikin ang

Tapos na.

May mga sariling partikular na tunog ng notification ang ilang application, na maaari mong

piliin mula sa mga setting ng application.

Upang paganahin ang mga tunog sa pagpindot

1

Sa iyong

Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Tunog > Iba pang mga tunog.

3

Tapikin ang mga slider upang i-enable o i-disable ang iba't ibang tunog sa

pagpindot gaya ng gusto mo.