Sony Xperia XZ Dual SIM - Access sa Switch

background image

Access sa Switch

Gamit ang Lumipat ng Access, maaari kang makipag-ugnayan sa iyong Xperia™ device

gamit ang isa o higit pang switch. Ang isang switch ay isang na ginagamit para

magpadala ng keystroke sa iyong Android device. Maaari itong makatulong sa mga user

na may mga limitasyon sa paggalaw. Para sa higit pang impormasyon tungkol sa Access

sa Switch, tingnan ang

Mga Setting > Pagiging maa-access > Access sa Switch >

MGA SETTING > Tulong.

147

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang paganahin o i-disable ang Access sa Switch

1

Sa iyong

Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Pagiging maa-access > Access sa Switch.

3

Tapikin ang slider na upang i-enable o i-disable ang function, pagkatapos ay

tapikin ang

OK.

148

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.