Sony Xperia XZ Dual SIM - Flera användarkonton

background image

Flera användarkonton

Din enhet stöder flera användarkonton så att olika användare kan logga in på och

använda enheten separat. Flera användarkonton är praktiskt om du delar samma enhet

med andra eller om du lånar ut din enhet till någon annan ett tag. Användaren som

konfigurerar enheten första gången blir enhetens ägare. Endast ägaren kan hantera

kontona för andra användare. Förutom ägarkontot finns det två olika typer av konton:

Vanlig användare: Den här kontotypen passar för någon som ofta använder din enhet.

Gästanvändare: Använd alternativet för gästkonto för någon som bara behöver använda

din enhet tillfälligt.

Vissa funktioner är endast tillgängliga för ägaren. Exempelvis kan endast ägaren tillåta

hämtningar från andra källor än Google Play™.

Om kontot för vanliga användare

Om du lägger till konton för vanliga användare kan olika användare ha olika startskärmar,

skrivbordsunderlägg och allmänna inställningar. Användarna har också separat åtkomst

till program och minneslagring för filer, t.ex. musik och foton. Du kan lägga till upp till sju

konton för vanliga användare på enheten.

Lägga till ett konto för vanliga användare

1

Se till att du är inloggad som ägare, det vill säga den användare som

konfigurerade enheten första gången.

2

Gå till

Startskärm och tryck på .

3

Tryck på

Inställningar > Användare > Lägg till användare.

4

Tryck på

OK. Det nya kontot skapas.

5

Tryck på

KONFIGURERA NU. Skärmen låses och en ikon som representerar den

nytillagda användaren visas i övre högra hörnet.

6

Lås upp skärmen genom att svepa uppåt.

7

Följ instruktionerna på skärmen för att konfigurera kontot för användaren.

Du kan även lägga till ett reguljärt användarkonto från statusfältet på valfri skärm. Dra

statusfältet helt nedåt, tryck på användarikonen och tryck sedan på

Lägg till användare.

66

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Ta bort ett konto för vanliga användare från enheten

1

Se till att du är inloggad som ägare.

2

Gå till

Startskärm och tryck på .

3

Tryck på

Inställningar > Användare.

4

Tryck på bredvid namnet på den användare som du vill radera och tryck sedan

Ta bort användare > Ta bort.

Om kontot för gästanvändare

Om någon bara vill använda din enhet tillfälligt kan du aktivera ett gästkonto för

användaren. I gästläge startar enheten som ett nyinstallerat system, med endast de

förinstallerade apparna. När din gäst är klar med din enhet kan du rensa sessionen så att

nästa gäst kan börja med ett rent system. Gästanvändarkontot är förinstallerat och kan

inte tas bort.

Aktivera gästanvändarkontot

1

Se till att du är inloggad som ägare, det vill säga den användare som

konfigurerade enheten första gången.

2

Gå till

Startskärm och tryck på .

3

Tryck på

Inställningar > Användare > Gäst.

Du kan också aktivera gästanvändarkontot från statusfältet på valfri skärm. Dra statusfältet

helt nedåt, tryck på användarikonen och tryck sedan på

Lägg till gäst.

Rensa data från gästsessioner

1

Kontrollera att du är inloggad på gästkontot.

2

Gå till

Startskärm och tryck på .

3

Tryck på

Inställningar > Användare.

4

Tryck på

Ta bort gäst.

5

Tryck på

Ta bort.

Du kan också rensa gästsessionen i statusfältet på alla skärmar så länge du är inloggad på

gästkontot. Dra bara statusfältet nedåt, tryck på användarikonen och sedan på

Ta bort gäst.

Växla mellan flera användarkonton

Växla mellan olika användarkonton

1

Du tar fram listan med användare genom att dra statusfältet nedåt och sedan

trycka på användarikonen längst upp till höger på skärmen.

2

Tryck på ikonen för det användarkonto du vill byta till. Låsskärmen för det

användarkontot visas.

När du växlar till gästkontot trycker du på

Starta igen om du vill rensa den föregående

sessionen eller på

Ja, fortsätt om du vill fortsätta med den föregående sessionen.

Inställningar för flera användarkonton

Det finns tre typer av inställningar på enheter med flera användare:

Inställningar som kan ändras av alla användare och som påverkar alla användare.

Exempel på den här typen av inställningar är språk, Wi-Fi, flygplansläge, NFC och

Bluetooth®.

Inställningar som bara påverkar ett enskilt användarkonto. Exempel på den här typen av

inställningar är automatisk datasynkronisering, skärmlås, olika konton som läggs till och

bakgrund.

Inställningar som bara ägaren ser och som påverkar alla användare, t.ex. VPN-

inställningar.

67

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.