Sony Xperia XZ Dual SIM - Uppdatera enheten

background image

Uppdatera enheten

Du bör uppdatera programvaran på enheten så att du får tillgång till de senaste

funktionerna, förbättringarna och felkorrigeringarna för bästa möjliga prestanda. När det

finns en programvaruuppdatering visas i statusfältet. Du kan även manuellt kontrollera

om det finns nya uppdateringar eller schemalägga en uppdatering.
Det enklaste sättet att installera en programvaruuppdatering är att göra det trådlöst från

enheten. Vissa uppdateringar kan emellertid inte hämtas trådlöst. I så fall måste du
uppdatera enheten genom programvaran Xperia™ Companion på en PC- eller Apple

®

Mac

®

-dator.

Tänk på följande innan du uppdaterar enheten:

Se till att det finns tillräckligt med lagringsutrymme innan du försöker uppdatera.

Om du använder en enhet med flera användare måste du logga in som ägare, dvs. som

primär användare, för att kunna uppdatera enheten.

System- och programuppdateringar kan visa funktionerna i enheten på ett annat sätt än

vad som beskrivs i användarhandboken. Det är inte säkert att Android™-versionen

påverkas efter en uppdatering.
Mer information om programvaruuppdateringar finns på

www.sonymobile.com/update/

.

Söka efter ny programvara

1

Kontrollera att du är inloggad som ägare om du använder en enhet med flera

användare.

2

Utgå från

Startskärm och tryck på .

3

Tryck till på

Inställningar > Om telefonen > Programuppdatering.

Om det inte finns ny programvara tillgänglig har du kanske inte tillräckligt med ledigt utrymme

på enheten. Om Xperia™-enheten har mindre än 500 MB ledigt internminne får du ingen

information om ny programvara. Då får du istället en varning i aviseringspanelen:

”Lagringsutrymmet håller på att ta slut. Vissa systemfunktioner kan vara ur funktion.” Om du

får den här aviseringen måste du frigöra utrymme i internminnet för att få aviseringar om ny

tillgänglig programvara.

Uppdatera enheten trådlöst

Använd programmet för programuppdatering till att uppdatera enheten trådlöst. Vilka

uppdateringar du kan hämta via ett mobilt nät beror på vilken operatör du använder. Du

rekommenderas att använda ett Wi-Fi-nätverk istället för ett mobilt nätverk när du hämtar

ny programvara så att du kan undvika kostnader för datatrafik.

39

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Hämta och installera en systemuppdatering

1

Kontrollera att du är inloggad som ägare om du använder en enhet med flera

användare.

2

Utgå från

Startskärm och tryck på .

3

Tryck till på

Inställningar > Om telefonen > Programuppdatering.

4

Om en systemuppdatering är tillgänglig trycker du på

Hämta för att hämta den till

enheten.

5

Tryck på

Fortsätt när hämtningen är klar och följ instruktionerna på skärmen för att

slutföra installationen.

Schemalägga en programuppdatering

1

Utgå från

Startskärm och tryck på .

2

Tryck till på

Inställningar > Om telefonen > Programuppdatering.

3

Tryck till på , sedan på

Inställningar > Automatisk installation > Ange tid.

4

Ställ in den önskade tidpunkten för programuppdateringen och tryck sedan till på

OK.

Uppdatera enheten med en dator

1

Anslut enheten till datorn med hjälp av en USB-kabel.

2

Kontrollera att enhetens skärm är upplåst och att USB-anslutningsläget är angett

som

Överföra filer.

3

Starta Xperia™ Companion, om det inte startas automatiskt.

4

Kontrollera att datorn har åtkomst till Internet.

5

Dator: Om en ny programvaruuppdatering identifieras visas ett popup-fönster. Följ

anvisningarna på skärmen och kör de programvaruuppdateringar som är

relevanta.

Om du inte har programvaran Xperia™ Companion installerad på datorn ansluter du enheten

till datorn och följer installationsanvisningarna på skärmen. Kontrollera att du använder den

USB-kabel som medföljde enheten och att kabeln är korrekt ansluten till enheten och datorn.