Sony Xperia XZ Dual SIM - Make patalimarga data bari iinditan

background image

Make patalimarga data bari iinditan

Lamun Anjeun iinditan di luar jaringan seluler asal, Anjeun bisa jadi kudu ngakses internet

make data seluler. Jadi, Anjeun kudu ngaktipkeun roaming data dina alat Anjeun. Anjeun

bisa jadi kudu mayar beaya tambahan lamun Anjeun ngaktipkeun roaming data.

Direkomendasikeun pikeun mariksa heula beaya transmisi data nu cocog.

Upami Anjeun make alat nu bisa dipake ku sababaraha pamake, Anjeun kudu asup jadi nu

gaduh alat, nyaeta, pamake utama, pikeun ngaktipkeun atawa nganonaktipkeun roaming data.

Cara ngaktipkeun atawa nganonaktipkeun roaming data

1

Tina

Layar mimiti anjeun, ketok .

2

Panggihan tur ketok

Setelan > Nu sejen > Jaringan mobile.

3

Pilih kartu SIM.

4

Ketok panggeser

Roaming data pikeun ngaktipkeun atawa nganonaktipkeun

pungsi.

Anjeun teu bisa ngaktipkeun roaming data sawaktos patalimarga data seluler dipareuman.