Sony Xperia XZ Dual SIM - Pozadina i teme

background image

Pozadina i teme

Početni ekran možete da prilagodite sopstvenom stilu pomoću pozadina i tema.

29

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Promena pozadine početnog ekrana

1

Dodirnite i držite praznu oblast na ekranu

Početni ekran dok uređaj ne počne da

vibrira.

2

Tapnite na

Pozadine i izaberite opciju.

Možete i da promenite pozadinu ekrana za zaključavanje ili da podesite istu sliku za početni

ekran i ekran za zaključavanje. Pratite korake iznad, a zatim tapnite na

Album. Tapnite na

željenu sliku i odaberite opciju.

Postavljanje teme

1

Dodirnite i držite praznu oblast na ekranu

Početni ekran dok uređaj ne počne da

vibrira.

2

Tapnite na

Teme.

3

Izaberite opciju i pratite uputstva na uređaju.

Kada promenite temu, menja se i pozadina u nekim aplikacijama.