Sony Xperia XZ Dual SIM - Pozivanje iz razmene poruka

background image

Pozivanje iz razmene poruka

Pozivanje pošiljaoca poruke

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na , a zatim pronađite i tapnite na .

2

Tapnite na razgovor i stavku , a zatim izaberite SIM karticu.

Čuvanje broja pošiljaoca u vidu kontakta

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na , a zatim pronađite i tapnite na .

2

Tapnite na ikonu pored broja telefona, a zatim tapnite na

Sačuvaj.

3

Izaberite postojeći kontakt ili tapnite na dugme

Napravi novi kontakt.

4

Uredite informacije o kontaktu i tapnite na dugme

Sačuvaj.