Sony Xperia XZ Dual SIM - Zaštita ekrana

background image

Zaštita ekrana

Pre upotrebe uređaja uklonite providnu zaštitnu foliju povlačenjem isturenog jezička na gore.

8

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Preporučuje se da svoj uređaj zaštitite poklopcem ekrana ili zaštitom za ekran sa znakom

Sony koji su predviđeni za vaš model Xperia™ uređaja. Korišćenje dodatne opreme za

zaštitu ekrana drugih proizvođača može onemogućiti ispravan rad vašeg uređaja usled

prekrivanja senzora, objektiva, zvučnika ili mikrofona, i može poništiti garanciju uređaja.