Sony Xperia XZ Dual SIM - Konferencijski pozivi

background image

Konferencijski pozivi

Uz konferencijski poziv ili poziv sa više učesnika, možete imati zajednički razgovor sa dve

ili više osoba.

Za detalje o broju učesnika koje možete dodati konferencijskom pozivu obratite se svom

mrežnom operateru.

Upućivanje konferencijskog poziva

1

Tokom poziva dodirnite tapnite na . Prikazuje se evidencija poziva.

2

Da biste prikazali numeričku tastaturu, tapnite na .

3

Birajte broj drugog učesnika i tapnite na . Prvi učesnik se privremeno stavlja na

čekanje.

4

Tapnite na da biste dodali drugog učesnika u poziv i započeli konferencijski

poziv.

5

Da biste dodali više učesnika u poziv, ponovite odgovarajuće korake opisane

iznad.

Vođenje privatnog razgovora sa učesnikom u konferencijskom pozivu

1

Tokom konferencijskog poziva tapnite na

Upravljanje konferencijskim pozivima.

2

Tapnite na zasebno dugme za učesnika sa kojim želite da obavite privatni

razgovor.

3

Da biste završili privatni razgovor i vratili se na konferencijski poziv, tapnite na .

Uklanjanje učesnika iz konferencijskog poziva

1

Tokom konferencijskog poziva tapnite na

Upravljanje konferencijskim pozivima.

2

Tapnite na pored učesnika kog želite da uklonite.

Završavanje konferencijskog poziva

Tokom konferencijskog poziva, tapnite na .