Sony Xperia XZ Dual SIM - Dodavanje medicinskih informacija i informacija za kontakt u hitnim slučajevima

background image

3 Kartica sa medicinskim informacijama i informacijama za kontakt u hitnim slučajevima

4 Medicinske i lične informacije

Unos medicinskih informacija

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na , a zatim na .

2

Tapnite na .

3

Uredite željene informacije.

Dodavanje novog kontakta u hitnim slučajevima

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na , a zatim na .

2

Tapnite na , a zatim na

Kontakti > Dodaj kontakt.

3

Tapnite na kontakt koji želite da koristite kao kontakt u hitnim slučajevima.

ICE kontakt mora da sadrži makar broj telefona na koji osoblje za hitne slučajeve može da

uputi poziv. Ako je uređaj zaključan bezbednosnim zaključavanjem ekrana, osoblje za hitne

slučajeve može videti samo broj telefona ICE kontakta, čak i ako su u aplikaciji „Kontakti“

unete i druge informacije.