Sony Xperia XZ Dual SIM - Automatsko otključavanje uređaja

background image

Automatsko otključavanje uređaja

Funkcija „Pametno zaključavanje“ možda nije dostupna za svako tržište, zemlju ili region.

Funkcija „Pametno zaključavanje“ olakšava otključavanje uređaja jer vam omogućava da

ga podesite da se automatski otključava u određenim situacijama. Na primer, uređaj

možete da držite otključanim kada je povezan sa Bluetooth® uređajem ili kada ga nosite

sa sobom.
„Pametno zaključavanje“ možete da podesite kako biste održavali uređaj otključanim

pomoću sledećih podešavanja:

Pouzdano lice: Otključajte uređaj pogledom.

Pouzdani glas: Podesite prepoznavanje glasa radi pretrage na svim ekranima.

Pouzdani uređaji: Održavajte uređaj otključanim kada je povezan pouzdani Bluetooth® ili

NFC uređaj.

Pouzdana mesta: Održavajte uređaj otključanim kada ste na pouzdanoj lokaciji.

Detekcija na telu: Održavajte uređaj otključanim kada ga nosite sa sobom.
Uređaj morate ručno da otključate kada ga ne koristite 4 časa i kada ga ponovo

pokrenete.

Funkciju „Pametno zaključavanje“ je razvio Google™ i njena funkcionalnost može da se

promeni tokom vremena usled ažuriranja koja obezbeđuje Google™.

Omogućavanje pametnog zaključavanja

1

Podesite obrazac, PIN ili lozinku za zaključavanje ekrana ako to već niste uradili.

2

Na ekranu

Početni ekran tapnite na stavku .

3

Pronađite stavke

Podešavanja > Zaključavanje ekrana i bezbednost > Agenti za

pouzdanost i tapnite na njih.

4

Tapnite na klizač

Pametno zaključavanje (Google) da biste omogućili funkciju.

5

Tapnite na strelicu unazad pored stavke

Agenti za pouzdanost.

6

Pronađite i tapnite na stavku

Pametno zaključavanje.

7

Unesite obrazac, PIN ili lozinku. To zaključavanje ekrana morate da unesete svaki

put kada želite da promenite podešavanja pametnog zaključavanja.

8

Izaberite tip pametnog zaključavanja.

Podešavanje pouzdanog lica

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Zaključavanje ekrana i bezbednost > Pametno

zaključavanje > Pouzdano lice i tapnite na njih.

3

Tapnite na

PODESI > DALJE i pratite uputstva na uređaju.

Podešavanje pouzdanog glasa

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Zaključavanje ekrana i bezbednost > Pametno

zaključavanje > Pouzdani glas i tapnite na njih.

14

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Održavanje uređaja otključanim dok ga nosite

Zahvaljujući funkciji otkrivanja nošenja, uređaj može da ostane otključan kada ga nosite u

ruci, džepu ili torbi. Akcelerometar u uređaju održava uređaj otključanim kada oseti da se

on nosi. Uređaj se zaključava ako akcelerometar otkrije da je spušten.
Kad koristite funkciju otkrivanja nošenja uređaja, trebalo bi da imate na umu sledeća

ponašanja:

Svaki put kad spustite uređaj i on oseti da ga više ne nosite, automatski se zaključava.

Uređaju može biti potreban najviše jedan minut da se zaključa.

Kada uđete u automobil, autobus ili drugo kopneno prevozno sredstvo, uređaju može biti

potrebno između 5 i 10 minuta da se zaključa.

Kad se ukrcate u avion ili na brod (ili drugo nekopneno prevozno sredstvo), imajte na

umu da se vaš uređaj možda neće automatski zaključati, pa ga obavezno zaključajte

ručno ako je to potrebno.

Kad ponovo uzmete uređaj ili izađete iz vozila, jednostavno ga otključajte jednom i on će

ostati otključan sve dok god ga nosite.

Funkcija otkrivanja nošenja uređaja ne razlikuje u čijoj je blizini uređaj. Ako uređaj date nekoj

drugoj osobi dok je otključan pomoću funkcije otkrivanja nošenja, on može ostati otključan za

tog drugog korisnika. Imajte na umu da je otkrivanje nošenja kao bezbednosna funkcija manje

sigurna od šablona, PIN-a ili lozinke.

Omogućavanje ili onemogućavanje otkrivanja nošenja

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Zaključavanje ekrana i bezbednost > Pametno

zaključavanje > Detekcija na telu i tapnite na njih.

3

Tapnite na klizač da biste omogućili funkciju, a zatim tapnite na

Nastavi. Da biste

onemogućili funkciju, tapnite na klizač pored

Uključeno.

Povezivanje sa pouzdanim Bluetooth® uređajima

Povezan Bluetooth® uređaj možete da navedete i kao „pouzdan“ uređaj i da Xperia™

uređaj ostane otključan dok je povezan sa njim. Tako da ako imate Bluetooth® uređaje

sa kojima se redovno povezujete, na primer zvučnike u automobilima ili kućni bioskop,

Bluetooth® sat ili uređaj za praćenje vežbanja, možete da ih dodate kao pouzdane

uređaje i da zaobiđete dodatnu bezbednost zaključanog ekrana kako biste uštedeli

vreme. Ova funkcija je odgovarajuća ako ste obično na relativno sigurnom mestu kada

koristite te uređaje. U nekim slučajevima ćete možda i dalje morati ručno da otključate

uređaj kako bi mogao da se poveže.

Ne preporučujemo da dodajete uređaje koji su neprekidno povezani sa vašim uređajem kao

pouzdani uređaji, na primer, Bluetooth® tastature ili futrole.

Čim se pouzdani Bluetooth® uređaj isključi ili izađe iz opsega, ekran se zaključava i potrebni

su vam PIN, obrazac ili lozinka da biste ga otključali.

Uklanjanje pouzdanog Bluetooth® uređaja

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na stavku .

2

Pronađite i tapnite na stavke

Podešavanja > Zaključavanje ekrana i bezbednost

>

Pametno zaključavanje > Pouzdani uređaji.

3

Dodirnite uređaj koji želite da uklonite.

4

Tapnite na stavku

Uklanjanje pouzdanog uređaja.

Dodavanje pouzdanog NFC uređaja

1

Proverite da li je uređaj uparen i povezan sa Bluetooth® uređajem koji želite da

dodate kao pouzdani.

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Zaključavanje ekrana i bezbednost > Pametno

zaključavanje i tapnite na njih.

3

U meniju „Pametno zaključavanje“ tapnite na

Pouzdani uređaji > Dodavanje

pouzdanog uređajaNFC.

4

Pratite uputstva na ekranu.

15

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Provera bezbednosti prilikom korišćenja pouzdanih uređaja

Različiti Bluetooth® uređaji podržavaju različite Bluetooth® standarde i bezbednosne

funkcije. Postoji mogućnost da neko održava vaš Xperia™ uređaj otključanim tako što će

imitirati vašu Bluetooth® vezu, čak i ako pouzdani uređaj nije više blizu. Uređaj ne može

uvek da odredi da li je veza bezbedna i da li neko pokušava da je imitira.
Kada uređaj ne može da utvrdi da li koristite bezbednu vezu, dobićete obaveštenje na

Xperia™ uređaju i možda ćete morati ručno da ga otključate kako bi pouzdani uređaj

mogao da ga održava otključanim.

Opseg Bluetooth® veze može da varira u zavisnosti od faktora kao što su model uređaja,

povezani Bluetooth® uređaj i okruženje. U zavisnosti od ovih faktora, Bluetooth® veze mogu

da funkcionišu na udaljenosti od najviše 100 metara.

Povezivanje sa pouzdanim mestima

Kada se podesi funkcija „Pouzdana mesta“, bezbednost koju nudi zaključani ekran na

Xperia™ uređaju onemogućava se kada ste na navedenoj pouzdanoj lokaciji. Da bi ova

funkcija radila, morate da imate vezu sa Internetom (po mogućstvu preko Wi-Fi mreže),

kao i da uređaju omogućite da koristi trenutnu lokaciju.
Da biste podesili pouzdana mesta, prvo proverite da li je na uređaju omogućen režim

velike tačnosti lokacije ili režim lokacije za uštedu baterije pre nego što dodate lokaciju

kuće ili prilagođene lokacije.

Tačne dimenzije pouzdane lokacije su procena i mogu da prevazilaze fizičke zidove kuće ili

druge oblasti koji ste dodali kao pouzdane lokacije. Ova funkcija može da održava uređaj

otključanim u krugu poluprečnika do 80 metara. Imajte na umu i da signali lokacije mogu da se

repliciraju i da njima može da se manipuliše. Neko ko ima pristup specijalizovanoj opremi

mogao bi da otključa vaš uređaj.

Dodavanje matične lokacije

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Lokacija, tapnite na njih, a zatim tapnite na

klizač da biste omogućili usluge lokacije.

3

Tapnite na

Režim, a zatim odaberite režim lokacije Velika preciznost ili Ušteda

baterije.

4

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

5

Pronađite stavke

Podešavanja > Zaključavanje ekrana i bezbednost > Pametno

zaključavanje > Pouzdana mesta > Početak i tapnite na njih.

6

Tapnite na

Uključi ovu lokaciju.

Uređivanje matične lokacije

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Lokacija, tapnite na njih, a zatim tapnite na

klizač da biste omogućili usluge lokacije.

3

Tapnite na

Režim, a zatim odaberite režim lokacije Velika preciznost ili Ušteda

baterije.

4

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

5

Pronađite stavke

Podešavanja > Zaključavanje ekrana i bezbednost > Pametno

zaključavanje > Pouzdana mesta i tapnite na njih.

6

Izaberite matičnu lokaciju.

7

Tapnite na

Uredi.

8

U traku za pretragu unesite lokaciju koju želite da koristite kao matičnu lokaciju.

Ako na vašoj adresi postoje i drugi stanovi, možete da dodate stvarnu lokaciju doma kao

prilagođeno mesto u okviru kompleksa objekata.

16

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Uklanjanje matične lokacije

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Lokacija, tapnite na njih, a zatim tapnite na

klizač da biste omogućili usluge lokacije.

3

Tapnite na

Režim, a zatim odaberite podešavanje režima lokacije Velika

preciznost ili Ušteda baterije.

4

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

5

Pronađite stavke

Podešavanja > Zaključavanje ekrana i bezbednost > Pametno

zaključavanje > Pouzdana mesta > Početak i tapnite na njih.

6

Tapnite na

Uredi > .

Korišćenje prilagođenih lokacija

Bilo koju lokaciju možete da dodate kao pouzdano, prilagođeno mesto na kom uređaj

može da ostane otključan.

Dodavanje prilagođenog mesta

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Lokacija, tapnite na njih, a zatim tapnite na

klizač da biste omogućili usluge lokacije.

3

Tapnite na

Režim, a zatim odaberite režim lokacije Velika preciznost ili Ušteda

baterije.

4

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

5

Pronađite stavke

Podešavanja > Zaključavanje ekrana i bezbednost > Pametno

zaključavanje > Pouzdana mesta i tapnite na njih.

6

Tapnite na

Dodaj pouzdano mesto.

7

Da biste koristili trenutnu lokaciju kao pouzdano, prilagođeno mesto, tapnite na

stavku

Izaberi ovu lokaciju.

8

Da biste dodali drugu lokaciju, umesto toga tapnite na ikonu lupe i otkucajte

adresu. Uređaj traži unetu lokaciju. Tapnite na predloženu adresu da biste je

koristili.

9

Da biste precizno podesili lokaciju, tapnite na strelicu unazad pored adrese, zatim

prevucite pribadaču lokacije na željenu lokaciju i tapnite na stavku

Izaberi ovu

lokaciju.

Uređivanje prilagođenog mesta

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Lokacija, tapnite na njih, a zatim tapnite na

klizač da biste omogućili usluge lokacije.

3

Tapnite na

Režim, a zatim odaberite režim lokacije Velika preciznost ili Ušteda

baterije.

4

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

5

Pronađite stavke

Podešavanja > Zaključavanje ekrana i bezbednost > Pametno

zaključavanje > Pouzdana mesta i tapnite na njih.

6

Izaberite mesto koje želite da uredite.

7

Tapnite na

Uredi adresu.

8

Da biste dodali drugu lokaciju, tapnite na ikonu lupe i otkucajte adresu. Uređaj

traži unetu lokaciju. Tapnite na predloženu adresu da biste je koristili.

9

Da biste precizno podesili lokaciju, tapnite na strelicu unazad pored adrese, zatim

prevucite pribadaču lokacije na željenu lokaciju i tapnite na stavku

Izaberi ovu

lokaciju.

17

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Uklanjanje prilagođenog mesta

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Lokacija, tapnite na njih, a zatim tapnite na

klizač da biste omogućili usluge lokacije.

3

Tapnite na

Režim, a zatim odaberite režim lokacije Velika preciznost ili Ušteda

baterije.

4

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

5

Pronađite stavke

Podešavanja > Zaključavanje ekrana i bezbednost > Pametno

zaključavanje > Pouzdana mesta i tapnite na njih.

6

Izaberite mesto koje želite da uklonite.

7

Tapnite na

Izbriši.