Sony Xperia XZ Dual SIM - Menaxhimi i përmbajtjes së videos

background image

Menaxhimi i përmbajtjes së videos

Për të parë informacionet e filmit

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë dhe më pas gjeni dhe trokitni lehtë Videoja.

2

Trokitni lehtë për të hapur menynë e ekranit bazë dhe më pas trokitni lehtë te

Pajisja celulare.

3

Shfletoni në kategoritë e ndryshme dhe gjeni videon e dëshiruar.

4

Trokitni lehtë te miniatura e videos.

Për të fshirë një video

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë dhe më pas gjeni dhe trokitni lehtë Videoja.

2

Trokitni lehtë për të hapur menynë e ekranit bazë dhe më pas trokitni lehtë te

Pajisja celulare.

3

Shfletoni në kategoritë e ndryshme dhe gjeni videon e dëshiruar.

4

Trokitni lehtë te miniatura e videos dhe më pas trokitni lehtë .

5

Trokitni përsëri lehtë te

Fshi për ta konfirmuar.

121

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.