Sony Xperia XZ Dual SIM - Pošiljanje podatkov za stik

background image

Pošiljanje podatkov za stik

Pošiljanje vizitke

1

Odprite

Začetni zaslon in tapnite ter .

2

Tapnite

Jaz.

3

Tapnite in nato

Skupna raba.

4

Izberite način prenosa, ki je na voljo, in upoštevajte navodila na zaslonu.

Pošiljanje stika

1

Odprite

Začetni zaslon in tapnite ter .

2

Tapnite stik, katerega podatke želite poslati.

3

Tapnite in nato

Skupna raba.

4

Izberite način prenosa, ki je na voljo, in upoštevajte navodila na zaslonu.

Pošiljanje več stikov hkrati

1

Odprite

Začetni zaslon in tapnite ter .

2

Dotaknite se stika in ga pridržite, nato počistite ali potrdite potrditvena polja ob

stikih, ki jih želite dati v skupno rabo.

3

Tapnite in nato

Skupna raba.

4

Izberite način prenosa, ki je na voljo, in upoštevajte navodila na zaslonu.

Pošiljanje vseh stikov

1

Odprite

Začetni zaslon ter tapnite in .

2

Pritisnite in tapnite

Uvozi/izvozi > Skupna raba vseh stikov, da začnete izvoz

vseh stikov.

3

Vrstico stanja povlecite navzdol. Po končanem izvozu tapnite obvestilo.

4

Izberite način prenosa, ki je na voljo, in upoštevajte navodila na zaslonu.