Sony Xperia XZ Dual SIM - Nastavitve glasnosti

background image

Nastavitve glasnosti

Prilagodite lahko glasnost načina zvonjenja za dohodne klice in obvestila ter za

predvajanje glasbe in videoposnetkov.

Prilagajanje glasnosti načina zvonjenja s tipko za glasnost

Pritisnite tipko za povečanje ali zmanjšanje glasnosti.

Prilagajanje glasnosti predvajanja predstavnosti s tipko za glasnost

Med predvajanjem glasbe ali gledanjem videa pritisnite tipko za povečanje ali

zmanjšanje glasnosti, tudi če je zaslon zaklenjen.

Vklop načina vibriranja

Pritisnite tipko za glasnost navzgor ali navzdol, dokler se ne prikaže

.

59

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

Nastavljanje glasnosti

1

Odprite

Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Zvok.

3

Drsnike za glasnost povlecite v želene položaje.

Pritisnete lahko tudi tipko za povečanje ali zmanjšanje glasnosti in tapnete

, da ločeno

prilagodite raven glasnosti načina zvonjenja, predvajanja predstavnosti ali alarma.

Nastavitev vibriranja v napravi za dohodne klice

1

Odprite

Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Zvok.

3

Tapnite drsnik

Vibriraj tudi za klice, da omogočite funkcijo.

Nastavljanje načina zvonjenja

1

Odprite

Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Zvok > Nač. zvon. ob prej. fotog..

3

Izberite možnost na seznamu ali tapnite in izberite glasbeno datoteko, ki je

shranjena v napravi.

4

Tapnite

Dokončano, da potrdite.

Izbiranje zvoka za obvestila

1

Odprite

Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Zvok > Zvok obvestila.

3

Izberite možnost na seznamu ali tapnite in izberite glasbeno datoteko, ki je

shranjena v napravi.

4

Tapnite

Dokončano, da potrdite.

Nekateri programi imajo svoje specifične zvoke obvestil, ki jih lahko izberete iz programskih

nastavitev.

Omogočanje zvokov ob dotiku

1

Odprite

Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Zvok > Drugi zvoki.

3

Tapnite drsnike, da omogočite ali onemogočite različne zvoke ob dotiku.