Sony Xperia XZ Dual SIM - Šetrič obrazovky

background image

Šetrič obrazovky

Nastavte si interaktívny šetrič obrazovky, ktorý automaticky zobrazuje farebné obrazce,

fotografie alebo prezentácie, keď je zariadenie v doku alebo sa nabíja a obrazovka je

nečinná.

Ak zariadenie používa viacero používateľov, každý z nich si môže nastaviť vlastný šetrič

obrazovky.

Zapnutie alebo vypnutie šetriča obrazovky

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu .

2

Vyhľadajte a ťuknite na

Nastavenia > Displej > Šetrič obrazovky.

3

Funkciu zapnite alebo vypnite ťuknutím na jazdec.

Výber obsahu pre šetrič obrazovky

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu .

2

Vyhľadajte a ťuknite na

Nastavenia > Displej > Šetrič obrazovky.

3

Funkciu zapnite ťuknutím na jazdec.

4

Vyberte, čo chcete zobraziť, keď je šetrič obrazovky aktívny.

64

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Manuálne spustenie šetriča obrazovky

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu .

2

Vyhľadajte a ťuknite na

Nastavenia > Displej > Šetrič obrazovky.

3

Funkciu zapnite ťuknutím na jazdec.

4

Ak chcete aktivovať šetrič obrazovky hneď, ťuknite na ikonu a potom na položku

Spustiť.