Sony Xperia XZ Dual SIM - Widgety

background image

Widgety

Widgety sú malé aplikácie, ktoré môžete používať priamo na ploche. Okrem toho fungujú

ako skratky. Widget Počasie napríklad zobrazuje základné informácie o počasí priamo na

ploche. Po ťuknutí na tento widget sa otvorí celá aplikácia Počasie. Ďalšie widgety si

môžete prevziať cez Google Play™.

Pridanie widgetu na plochu

1

Dotknite sa prázdnej oblasti v zobrazení

Plocha, podržte ju, kým zariadenie

nezavibruje, a potom ťuknite na položku

Widgety.

2

Vyhľadajte widget, ktorý chcete pridať, a ťuknite naň.

Zmena veľkosti widgetu

1

Dotknite sa widgetu a podržte ho, kým zariadenie nezavibruje, a potom widget

pustite. Ak je možné zmeniť veľkosť widgetu, napríklad widgetu Kalendár, zobrazí

sa zvýraznený rám a bodky na úpravu veľkosti.

2

Potiahnutím bodiek dovnútra alebo von zmenšite alebo zväčšite veľkosť widgetu.

3

Novú veľkosť widgetu potvrďte ťuknutím kdekoľvek v zobrazení

Plocha.

Presunutie widgetu

Dotknite sa widgetu a podržte na ňom prst, kým zariadenie nezavibruje. Potom ho

presuňte do novej oblasti.

Odstránenie widgetu

Dotknite sa widgetu a podržte na ňom prst, kým zariadenie nezavibruje. Potom ho

presuňte do časti

Odstrániť z plochy.

28

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.