Sony Xperia XZ Dual SIM - Ikony v stavovom riadku

background image

Ikony v stavovom riadku

Ikona stavu

Žiadna karta SIM

Intenzita signálu

32

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Bez signálu

Roaming

Odosielanie a preberanie dát LTE

Odosielanie a preberanie dát GPRS

Odosielanie a preberanie dát EDGE

Odosielanie a preberanie dát 3G

Odosielanie a preberanie údajov HSPA+

Je zapnuté pripojenie Wi-Fi a prenášajú sa údaje.

Pripojenie Wi-Fi je zapnuté, ale nie je pripojenie k internetu.
Táto ikona sa zobrazuje aj vtedy, keď sa snažíte pripojiť k zabezpečenej sieti Wi-

Fi. Po úspešnom prihlásení výkričník zmizne.
Ak je služba Google™ vo vašej oblasti zablokovaná, výkričník sa môže zobraziť

aj vtedy, keď je zariadenie pripojené k sieti Wi-Fi a internetové pripojenie funguje.

Stav batérie

Batéria sa nabíja

Je aktivovaný režim V lietadle

Je aktivovaná funkcia Bluetooth®

Mikrofón je vypnutý

Je zapnutý hlasný odposluch

Je aktivovaný režim Nerušiť

Režim vibrovania

Budík je nastavený

Služba GPS je aktivovaná

Prebieha synchronizácia

Problém s prihlásením alebo synchronizáciou

Siete alebo oblasti, prípadne funkcie alebo služby zastúpené niektorými ikonami v

tomto zozname nemusia ponúkať všetci poskytovatelia služieb.

Správa ikon v stavovom riadku

1

Na ploche ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenia > Displej > Systémové ikony a ťuknite na ne.

3

Začiarknite políčka systémových ikon, ktoré sa majú zobrazovať v stavovom

riadku.

Ikony upozornení

Nová správa SMS alebo MMS

Prebiehajúci hovor

Zmeškaný hovor

Podržaný hovor

Zapnuté presmerovanie hovorov

33

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Nová hlasová správa

Nová e-mailová správa

Preberanie dát

Odovzdávanie dát

Vypnuté mobilné dáta

Spustenie základného nastavenia zariadenia

K dispozícii je aktualizácia softvéru

K dispozícii sú aktualizácie systému

Prevzatie aktualizácií systému

Ťuknutím nainštalujte prevzaté aktualizácie systému

Režim STAMINA je aktivovaný

Režim Ultra STAMINA je aktivovaný

Správca batérie je aktivovaný

Je zapnuté potláčanie šumu

Vytvorila sa snímka obrazovky

Nová četová správa služby Hangouts™

Videočet s priateľmi cez aplikáciu Hangouts™

Prehráva sa skladba

Zariadenie je pripojené k počítaču káblom USB

Interný ukladací priestor je využitý na 75 %. Ťuknite sem a preneste údaje na

pamäťovú kartu.

Varovanie

Ďalšie nezobrazené upozornenia

Funkcia Správca batérie nie je dostupná na trhu v USA.

V zariadení sa môžu zobraziť aj iné ikony, ktoré nie sú v tomto zozname. Tento zoznam je len

na referenčné účely a môže sa meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Blokovanie odosielania upozornení z aplikácie

1

Na ploche ťuknite na ikonu .

2

Vyhľadajte a ťuknite na

Nastavenia > Upozornenia.

3

Vyberte aplikáciu.

4

Ťuknite na jazdec

Blokovať všetko.