Sony Xperia XZ Dual SIM - Zdieľanie obsahu so zariadeniami DLNA Certified™‎

background image

Zdieľanie obsahu so zariadeniami DLNA Certified™

Mediálny obsah uložený v zariadení môžete zobraziť alebo prehrávať v iných

zariadeniach, napríklad v televízore či počítači. Tieto zariadenia musia byť v rovnakej

bezdrôtovej sieti a môžu to byť televízory alebo reproduktory Sony, prípadne produkty

s certifikátom DLNA Certified™ vydaným organizáciou Digital Living Network Alliance. V

zariadení môžete zobrazovať alebo prehrávať aj obsah z iných zariadení s certifikátom

DLNA Certified™.
Keď nastavíte zdieľanie médií medzi zariadeniami, vo svojom zariadení môžete napríklad

počúvať hudobné súbory uložené v domácom počítači alebo si prezerať fotografie

nafotené zariadením na veľkej obrazovke televízora.

Prehrávanie súborov zo zariadenia s technológiou DLNA Certified™

v zariadení

Pri prehrávaní súborov z iného zariadenia s technológiou DLNA Certified™ vo

vašom zariadení slúži toto iné zariadenie ako server. Inými slovami, zdieľa obsah v sieti.

Zariadenie slúžiace ako server musí mať zapnutú funkciu zdieľania obsahu a musí vášmu

zariadeniu udeliť povolenie na prístup. Zároveň musí byť pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi

ako vaše zariadenie.

119

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Používanie zariadenia na prehrávanie skladieb uložených v inom zariadení

1

Zariadenie, s ktorým chcete zdieľať súbory, musí byť pripojené k rovnakej sieti Wi-

Fi ako vaše zariadenie.

2

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku a ťuknite na

ňu.

3

Ťuknite na ikonu a potom na položku

Domáca sieť.

4

Vyberte zariadenie zo zoznamu pripojených zariadení.

5

Prejdite si obsah priečinkov pripojeného zariadenia a vyberte skladbu, ktorú

chcete prehrať. Vybraná skladba sa začne prehrávať automaticky.

Prehratie zdieľaného videa v zariadení

1

Uistite sa, že zariadenia, s ktorými chcete zdieľať súbory, sú pripojené do rovnakej

siete Wi-Fi ako vaše zariadenie.

2

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku a ťuknite na

ňu.

3

Ťuknite na ikonu a potom na

Domáca sieť.

4

Vyberte zariadenie zo zoznamu pripojených zariadení.

5

Prejdite si obsah priečinkov pripojeného zariadenia a vyberte video, ktoré chcete

prehrať.

Zobrazenie zdieľanej fotografie v zariadení

1

Uistite sa, že zariadenia, s ktorými chcete zdieľať súbory, sú pripojené do rovnakej

siete Wi-Fi ako vaše zariadenie.

2

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku a ťuknite na

ňu.

3

Ťuknite na ikonu a potom na položku

Domáca sieť.

4

Vyberte zariadenie zo zoznamu pripojených zariadení.

5

Prejdite si obsah priečinkov pripojeného zariadenia a vyberte fotografiu, ktorú

chcete zobraziť.

Prehrávanie súborov z vášho zariadenia na zariadeniach s

technológiou DLNA Certified™

Pred tým, ako môžete zobraziť alebo prehrávať mediálne súbory z iných zariadení

s certifikátom DLNA Certified™, musíte na zariadení nastaviť zdieľanie súborov.

Zariadenia, s ktorými zdieľate obsah, sa nazývajú klientske zariadenia. Napríklad televízor,

počítač alebo tablet sa môžu správať ako klientske zariadenia. Keď dáva zariadenie

k dispozícii obsah klientskym zariadeniam, funguje ako server médií. Keď nastavíte

v zariadení zdieľanie súborov, musíte tiež udeliť klientskym zariadeniam oprávnenie

k prístupu. Ako náhle tak učiníte, tieto zariadenia sa zobrazia ako registrované zariadenia.

Zariadenia, ktoré čakajú na udelenie oprávnenia k prístupu, sú uvedené ako čakajúce

zariadenia.

Nastavenie zdieľania súborov s inými zariadeniami DLNA Certified™

1

Pripojte svoje zariadenie k sieti Wi-Fi.

2

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu a potom vyhľadajte a ťuknite na

Nastavenia > Pripojenie zariadenia > Server médií.

3

Ťuknite na jazdec vedľa položky

Zdieľať médiá.

4

Použite počítač alebo iné klientske zariadenia DLNA™ v rovnakej sieti Wi-Fi a

pripojte ich k svojmu zariadeniu.

5

V stavovom riadku vášho zariadenia sa zobrazí upozornenie. Otvorte upozornenie

a nastavte povolenia na prístup pre každé klientske zariadenie, ktoré sa pokúša

pripojiť k vášmu zariadeniu.

Každé klientske zariadenie používa iný spôsob prístupu k médiám vo vašom zariadení

pomocou klienta DLNA™. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke ku klientskemu

zariadeniu. Ak klientske zariadenie nemá prístup k vášmu zariadeniu v sieti, skontrolujte, či

funguje sieť Wi-Fi.

K ponuke

Server médií sa dostanete aj z niektorých aplikácií ako Hudba alebo Album tak, že

ľavý okraj plochy aplikácie potiahnete doprava a ťuknete na

Nastavenia > Server médií.

120

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Ukončenie zdieľania súborov s inými zariadeniami v domácej sieti

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu .

2

Vyhľadajte a ťuknite na

Nastavenia > Pripojenie zariadenia > Server médií.

3

Ťuknite na jazdec

Zdieľať médiá.

Nastavenie povolení na prístup pre čakajúce zariadenie

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu .

2

Vyhľadajte a ťuknite na

Nastavenia > Pripojenie zariadenia > Server médií.

3

Vyberte zariadenie zo zoznamu

Čak. zariadenia.

4

Vyberte úroveň povolenia prístupu.

Zmena názvu registrovaného zariadenia

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu .

2

Vyhľadajte a ťuknite na

Nastavenia > Pripojenie zariadenia > Server médií.

3

Vyberte zariadenie zo zoznamu

Registrované zariadenia a vyberte možnosť

Zmeniť názov.

4

Zadajte nový názov zariadenia a ťuknite na tlačidlo

OK.

Zmena úrovne prístupu registrovaného zariadenia

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu .

2

Vyhľadajte a ťuknite na

Nastavenia > Pripojenie zariadenia > Server médií.

3

Vyberte zariadenie zo zoznamu

Registrované zariadenia.

4

Ťuknite na položku

Zmeniť úroveň prístupu a vyberte niektorú možnosť.

Pomoc so zdieľaním obsahu s inými zariadeniami DLNA Certified™

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu .

2

Vyhľadajte a ťuknite na

Nastavenia > Pripojenie zariadenia > Server médií.

3

Ťuknite na ikonu a potom na položku

Pomoc.

Zobrazovanie súborov v inom zariadení pomocou funkcie Cast

Pomocou technológie DLNA™ môžete mediálny obsah svojho zariadenia odoslať do

iného zariadenia pripojeného k rovnakej sieti Wi-Fi. Prijímajúce zariadenie musí byť

schopné fungovať ako zariadenie DMR (Digital Media Renderer) a prehrávať obsah prijatý

z vášho zariadenia. Príkladom zariadenia DMR je televízor s funkciami DLNA™ alebo

počítač so systémom Windows® 7 alebo novším.

Postup pri prehrávaní zdieľaných médií môže závisieť od klientskeho zariadenia. Ďalšie

informácie nájdete v používateľskej príručke k danému zariadeniu DMR.

Obsah zabezpečený systémom DRM (Digital Rights Management) sa nedá prehrať v zariadení

DMR, ktoré používa technológiu DLNA™.

Zobrazenie fotografií alebo videí v klientskom zariadení pomocou funkcie Cast

1

Skontrolujte, či ste klientske zariadenie DMR alebo DLNA™ správne nastavili a či

je pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi ako vaše zariadenie.

2

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu .

3

Vyhľadajte aplikáciu

Album a ťuknite na ňu.

4

Nájdite a otvorte fotografie alebo videá, ktoré chcete zobraziť.

5

Ťuknutím na obrazovku zobrazte panel nástrojov. Potom ťuknite na ikonu

a vyberte zariadenie, s ktorým chcete zdieľať obsah.

6

Ak chcete zdieľanie fotografie alebo videa s klientskym zariadením zastaviť, ťuknite

na ikonu a vyberte možnosť

Zastaviť prenos.

Zariadenia so službou Google Cast uvedené v zozname zobrazíte aj ťuknutím na ikonu

.

121

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Prehrávanie skladieb v klientskom zariadení pomocou funkcie Cast

1

Skontrolujte, či ste klientske zariadenie DMR alebo DLNA™ správne nastavili a či

je pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi ako vaše zariadenie.

2

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku a ťuknite na

ňu.

3

Vyberte hudobnú kategóriu, vyhľadajte skladbu, ktorú chcete zdieľať, a ťuknite na

ňu.

4

Ťuknite na ikonu a vyberte klientske zariadenie, s ktorým chcete zdieľať obsah.

Skladba sa začne prehrávať v zariadení, ktoré si vyberiete.

5

Ak sa chcete od klientskeho zariadenia odpojiť, ťuknite na ikonu a vyberte

Zastaviť prenos.

Zariadenia so službou Google Cast uvedené v zozname zobrazíte aj ťuknutím na ikonu

.