Sony Xperia XZ Dual SIM - Bezdrôtové zrkadlenie obrazovky zariadenia v televízore

background image

Bezdrôtové zrkadlenie obrazovky zariadenia v televízore

Funkcia Zrkadlenie obrazovky sa používa na zobrazenie obrazovky vášho zariadenia na

televíznej obrazovke alebo inej veľkej obrazovke bez káblového pripojenia. Technológia

Wi-Fi Direct™ vytvára bezdrôtové spojenie dvoch zariadení, takže sa môžete pohodlne

usadiť a vychutnať si svoje obľúbené fotografie. Túto funkciu môžete tiež použiť na

počúvanie hudby zo svojho zariadenia cez reproduktory televízora.

Pri používaní zrkadlenia obrazovky môže byť kvalita obrazu negatívne ovplyvnená rušením

iných sietí Wi-Fi.

Zrkadlenie obrazovky zariadenia na obrazovke televízora

1

Televízor: Funkciu zrkadlenia obrazovky zapnite podľa pokynov v používateľskej

príručke k televízoru.

2

Zariadenie: V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu .

3

Vyhľadajte a ťuknite na

Nastavenia > Pripojenie zariadenia > Zrkadlenie

obrazovky.

4

Ťuknite na tlačidlo

Spustiť.

5

Ťuknite na

OK a vyberte zariadenie.

Aby funkcia fungovala, televízor musí podporovať zrkadlenie obrazovky na základe technológie
Wi-Fi CERTIFIED Miracast

. Ak televízor zrkadlenie obrazovky nepodporuje, treba si zvlášť

kúpiť adaptér pre bezdrôtový displej. Pri používaní funkcie zrkadlenia obrazovky nezakrývajte

na zariadení miesto, kde sa nachádza oblasť antény Wi-Fi.

Zastavenie zrkadlenia obrazovky medzi zariadeniami

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu .

2

Vyhľadajte a ťuknite na

Nastavenia > Pripojenie zariadenia > Zrkadlenie

obrazovky.

3

Ťuknite na položku

Odpojiť a potom na tlačidlo OK.