Sony Xperia XZ Dual SIM - Výber mobilných sietí

background image

Výber mobilných sietí

Vaše zariadenie podporuje používanie dvoch rôznych sietí súčasne. Ak máte v telefóne

vložené dve karty SIM, môžete si vybrať z týchto kombinácií sieťových režimov:

Jedna sieť LTE a jedna sieť WCDMA

Jedna sieť LTE a jedna sieť GSM

Dve siete WCDMA

Jedna sieť WCDMA a jedna sieť GSM

Dve siete GSM
Pri každej karte SIM môžete zariadenie nastaviť tak, aby automaticky prepínalo mobilné

siete podľa toho, aké siete sú dostupné na mieste, kde sa nachádzate. Zariadenie

môžete manuálne nastaviť aj tak, aby pre každú kartu SIM používalo konkrétny režim

mobilnej siete, napríklad WCDMA alebo GSM.
V stavovom riadku sa zobrazujú rôzne stavové ikony podľa typu alebo režimu siete, ku

ktorej ste pripojení. V časti

Ikona stavu

na stránke 32 si môžete pozrieť, ako vyzerajú

jednotlivé ikony stavu.

Výber režimu siete

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky

Nastavenia > Ďalšie > Mobilné siete.

3

Vyberte kartu SIM.

4

Ťuknite na položku

Preferovaný typ siete a potom vyberte režim siete.

55

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Manuálny výber inej siete

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky

Nastavenia > Ďalšie > Mobilné siete.

3

Vyberte kartu SIM.

4

Ťuknite na položku

Sieťoví operátori.

5

Ťuknite na položku

Režim hľadania a vyberte možnosť Manuálne.

6

Vyberte sieť.

Ak vyberiete sieť manuálne, zariadenie nebude vyhľadávať iné siete, ani keď sa dostanete z

dosahu manuálne vybratej siete.

Aktivácia automatického výberu siete

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky

Nastavenia > Ďalšie > Mobilné siete.

3

Vyberte kartu SIM.

4

Ťuknite na položku

Sieťoví operátori.

5

Ťuknite na položku

Režim hľadania a vyberte možnosť Automaticky.