Sony Xperia XZ Dual SIM - Nastavenia videokamery

background image

Nastavenia videokamery

Úprava nastavení videokamery

1

Zapnite fotoaparát.

2

Potiahnutím prstom po obrazovke vyberte ikonu

.

3

Ak chcete zobraziť nastavenia, ťuknite na položku .

4

Vyberte nastavenie, ktoré chcete zmeniť, a urobte potrebné zmeny.

Prehľad nastavení videokamery

Výber scény

Funkcia Výber scény vám vďaka predprogramovaným scénam videa pomôže rýchlo

nastaviť fotoaparát na bežné situácie. Každá scéna je navrhnutá na vytvorenie tej

najlepšej možnej kvality videa v špecifickom prostredí snímania.

Automaticky

Scéna sa vyberá automaticky.

Vypnutý

Funkcia Výber scény je vypnutá a video možno snímať manuálne.

Zahmlenie

Používa sa na snímanie videa na mäkkom pozadí.

Krajina

Používa sa na snímanie videí krajiny. Fotoaparát zaostruje na vzdialené objekty.

Nočná scéna

Pri zapnutí sa zvýši citlivosť na svetlo. Vhodné pre slabo osvetlené prostredie. Videozábery rýchlo sa

pohybujúcich objektov môžu byť rozmazané. Držte ruku pevne alebo použite podperu. Ak pri

dobrom osvetlení vypnete nočný režim, zlepší sa kvalita videa.

Pláž

Používa sa pri videách natáčaných pri mori alebo jazere.

Sneh

Používa sa vo svetlom prostredí na ochranu pred preexponovaním.

Šport

Používa sa pri videách rýchlo sa pohybujúcich objektov. Krátky čas expozície minimalizuje

rozmazanie pohybujúceho sa objektu.

Večierok

Používa sa pri videách v interiéri v slabo osvetlenom prostredí. Táto scéna dokáže zachytiť svetlo

z pozadia i svetlo sviečky. Videozábery rýchlo sa pohybujúcich objektov môžu byť rozmazané. Držte

ruku pevne alebo použite podperu.

Rozlíšenie videa

Prispôsobte rozlíšenie videa rôznym formátom.

Full HD (30 sn./s)

1920×1080(16:9)

Formát Full HD (Full High Definition) s 30 snímkami za sekundu a pomerom strán 16:9.

Full HD (60 sn./s)

1920×1080(16:9)

Formát Full HD (Full High Definition) s 60 snímkami za sekundu a pomerom strán 16:9.

HD

1280×720(16:9)

Formát HD (High Definition) s pomerom strán 16:9.

VGA

640×480(4:3)

Formát VGA s pomerom strán 4:3.

Správa MMS

Nahrávajte videoklipy vhodné na odosielanie v správach MMS. Čas nahrávania tohto formátu videa je

limitovaný tak, aby sa súbory videa zmestili do správy MMS.

107

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Automatické snímanie (video)

Ak chcete pri nahrávaní videa automaticky snímať fotografie, zapnite funkciu

automatického snímania. Počas nahrávania videa fotoaparát pomocou funkcie Smile

shutter™ sníma automatické zábery usmievajúcich sa tvárí.

Zapnutie funkcie Smile Shutter™ (video)

1

Zapnite fotoaparát.

2

Ťuknite na ikonu .

3

Vyhľadajte a ťuknite na položky

Automatické snímanie (video) > Smile Shutter.

SteadyShot™

Pri nahrávaní videa môže byť náročné udržať zariadenie bez chvenia. Stabilizátor pomáha

tieto slabé pohyby rukou vyvažovať.

Inteligentný aktívny režim

Aktiváciou tejto funkcie zabránite väčšiemu či menšiemu chveniu fotoaparátu.

Štandardná

Zapnutím odstránite časté záchvevy fotoaparátu.

Vypnutý

Stabilizátor je vypnutý.

Baterka

Pri slabom okolitom osvetlení alebo pri osvetlení zozadu použite na osvietenie videí

baterku. Na obrazovke videokamery vidno ikonu blesku . Niekedy môže byť kvalita

videa aj napriek slabému osvetleniu lepšia bez svetla.

Zapnuté

Vypnutý

Ďalšie informácie o podpore fotoaparátu

Testy súvisiace s fotoaparátom a ďalšie užitočné informácie nájdete cez ponuku Pomoc.

Ak potrebujete podporu, postupujte podľa pokynov nižšie.

1

Otvorte aplikáciu fotoaparátu.

2

Ťuknite na ikonu a potom na položku

Ďalšie položky > Pomocník

108

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.