Sony Xperia XZ Dual SIM - Usługa TalkBack

background image

Usługa TalkBack

TalkBack jest usługą czytnika ekranu, która pomaga użytkownikom niewidomym i

niedowidzącym. Usługa ta odczytuje zawartość ekranu oraz informuje o wykonywanych

czynnościach i zdarzeniach, które mają miejsce na urządzeniu z systemem Android.

Usługa TalkBack umożliwia również opisywanie interfejsu użytkownika i odczytywanie

błędów oprogramowania, powiadomień i komunikatów.

142

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak włączyć funkcję TalkBack

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Ułatwienia dostępu > TalkBack.

3

Stuknij suwak

TalkBack, a następnie stuknij przycisk OK.

Aby zmienić preferencje mowy, dotyku i odczytywania w usłudze TalkBack, stuknij pozycję

Ustawienia, a następnie stuknij dwukrotnie ekran.

Samouczek zostaje uruchomiony zaraz po włączeniu funkcji TalkBack. Aby go zamknąć,

stuknij , a następnie stuknij dwukrotnie ekran.

Jak wyłączyć funkcję TalkBack

1

Na ekranie

Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij dwukrotnie

dowolne miejsce na ekranie.

2

Znajdź i stuknij pozycję

Ustawienia, a następnie stuknij dwukrotnie dowolne

miejsce na ekranie.

3

Znajdź i stuknij pozycję

Ułatwienia dostępu, przewijając listę co najmniej dwoma

palcami, a następnie stuknij dwukrotnie dowolne miejsce na ekranie.

4

Znajdź i stuknij pozycję

TalkBack, przewijając listę co najmniej dwoma palcami, a

następnie stuknij dwukrotnie dowolne miejsce na ekranie.

5

Stuknij przełącznik, a następnie stuknij dwukrotnie dowolne miejsce na ekranie.

6

Stuknij pozycję

OK, a następnie stuknij dwukrotnie dowolne miejsce na ekranie.