Sony Xperia XZ Dual SIM - Połączenia konferencyjne

background image

Połączenia konferencyjne

Połączenia konferencyjne (wieloosobowe) pozwalają prowadzić rozmowy z więcej niż

jedną osobą.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat liczby uczestników, których można dodać do

konferencji telefonicznej, skontaktuj się z operatorem sieci.

Jak nawiązać połączenie konferencyjne

1

Podczas bieżącego połączenia stuknij pozycję . Pojawi się rejestr połączeń.

2

Aby wyświetlić panel numeryczny, stuknij pozycję .

3

Wybierz numer drugiego uczestnika i stuknij pozycję . Pierwszy uczestnik

zostanie tymczasowo zawieszony.

4

Aby dodać drugiego uczestnika do połączenia i rozpocząć połączenie

konferencyjne, stuknij pozycję .

5

Aby dodać kolejnych uczestników do połączenia, powtórz odpowiednie z

powyższych kroków.

Jak odbyć prywatną rozmowę z uczestnikiem połączenia konferencyjnego

1

Podczas połączenia konferencyjnego stuknij pozycję

Zarządzaj konferencją.

2

Stuknij osobny przycisk uczestnika, z którym chcesz przeprowadzić prywatną

rozmowę.

3

Aby zakończyć prywatną rozmowę i powrócić do połączenia konferencyjnego,

stuknij pozycję .

Jak rozłączyć uczestnika połączenia konferencyjnego

1

Podczas połączenia konferencyjnego stuknij pozycję

Zarządzaj konferencją.

2

Stuknij przycisk obok uczestnika, którego chcesz rozłączyć.

Jak zakończyć połączenie konferencyjne

Podczas połączenia konferencyjnego stuknij pozycję .