Sony Xperia XZ Dual SIM - Skjermbeskyttelse

background image

Skjermbeskyttelse

Fjern beskyttelsesfilmen før enheten brukes, ved å trekke i fliken som stikker ut.

Det anbefales at enheten beskyttes med en skjermbeskytter med Sony-merke eller

beskyttelse som er beregnet på din Xperia™-modell. Bruken av skjermbeskyttelse fra

8

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

tredjeparter kan føre til at enheten ikke fungerer korrekt fordi sensorer, linser, høyttalere

eller mikrofoner dekkes til, og dette kan føre til ta garantien gjøres ugyldig.