Sony Xperia XZ Dual SIM - Innstillinger for videokameraet

background image

Innstillinger for videokameraet

Slik justerer du innstillingene for videokameraet

1

Aktiver kameraet.

2

Sveip på skjermen for å velge

.

3

Trykk på for å vise innstillinger.

4

Velg innstillingen du vil justere, og foreta deretter endringene du ønsker.

Oversikt over videokamerainnstillinger

Velge et motiv

Bruk funksjonen for motivvalg til å gjøre kameraet raskt klart for vanlige situasjoner med

forhåndsprogrammerte videomotiver. Hver motivinnstilling er beregnet på å produsere

best mulig videokvalitet i et bestemt opptaksmiljø.

Auto

Motivvalg er automatisk.

Av

Funksjonen for motivvalg er deaktivert, og du kan ta opp videoer manuelt.

Mykt snapshot

Brukes for å ta opp video mot myke bakgrunner.

104

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Landskap

Brukes til landskapsvideoer. Kameraet fokuserer på objekter som er langt borte.

Nattscene

Lysfølsomheten økes når denne modusen er aktivert. Brukes under dårlige lysforhold. Videoer av

gjenstander i rask bevegelse kan bli uskarpe. Hold telefonen i ro eller bruk et stødig underlag.

Videokvaliteten blir bedre når du slår av nattmodusen ved gode lysforhold.

Strand

Bruks til videoer av kyst- eller strandmotiver.

Snø

Brukes under forhold med mye lys for å unngå overeksponerte videoklipp.

Sport

Brukes til videoklipp av gjenstander i rask bevegelse. Den korte eksponeringstiden minimerer

uskarpe bevegelser.

Fest

Brukes til videoklipp innendørs i dårlig opplyste omgivelser. Dette motivet fanger opp

bakgrunnsbelysning eller levende lys innendørs. Videoer av gjenstander i rask bevegelse kan bli

uskarpe. Hold telefonen i ro eller bruk et stødig underlag.

Videooppløsning

Juster videooppløsningen for forskjellige formater.

Full HD (30 bps)

1920×1080(16:9)

Full HD-format (full høydefinisjon) med 30 bilder per sekund og et bildeforhold på 16:9.

Full HD (60 bps)

1920×1080(16:9)

Full HD-format (full høydefinisjon) med 60 bilder per sekund og et bildeforhold på 16:9.

HD

1280×720(16:9)

HD-format (høydefinisjon) med et sideforhold på 16:9.

VGA

640×480(4:3)

VGA-format med 4:3-sideforhold.

MMS

Spill inn videoer som kan sendes i MMS-meldinger. Opptakstiden for dette videoformatet er begrenset, slik at

videofilene kan få plass i en MMS-melding.

Automatisk bildetaking (video)

Slå på automatisk bildetaking for å ta bilder automatisk under innspilling av en video. Ved

å bruke Smile shutter™-funksjonen tar kameraet automatisk bilder av smilende ansikter

mens du fortsetter å spille inne videoen.

Slik slår du på Smile Shutter™ (video)

1

Aktiver kameraet.

2

Trykk på .

3

Finn og trykk på

Automatisk opptak (video) > Smilutløser.

SteadyShot™

Det kan være vanskelig å holde enheten stødig når du spiller inn videoer. Stabilisatoren er

med på å kompensere for små håndbevegelser.

Intelligent aktiv

Aktiver for å kompensere for små og store kamerabevegelser.

Standard

Aktiver for å fjerne høyfrekvent risting av kameraet.

Av

Stabilisatoren er slått av.

105

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Lys

Bruk lykten til å lyse opp omgivelsene under dårlige lysforhold eller når det er motlys.

Videoblitsikonet er tilgjengelig på videokameraskjermen. Vær oppmerksom på at

kvaliteten på videoene enkelte ganger kan bli bedre uten lys, selv om det er dårlige

lysforhold.

Av

Mer informasjon om brukerstøtte for kameraet

Bruk Hjelp-menyen til å søke etter kamerarelaterte tester og annen nyttig informasjon.

Følg fremgangsmåten nedenfor for å få tilgang til kundestøtte.

1

Åpne Kamera-appen.

2

Trykk på , og trykk deretter på

Mer > Hjelp.

106

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.