Sony Xperia XZ Dual SIM - Virtuelle private nettverk (VPN-nettverk)

background image

Virtuelle private nettverk (VPN-nettverk)

Bruk enheten til å koble til virtuelle private nettverk (VPN-nettverk), som gir deg tilgang til

ressurser i et sikret lokalnettverk fra et offentlig nettverk. VPN-tilkoblinger brukes for

eksempel ofte av bedrifter og utdanningsinstitusjoner for å gi brukere tilgang til intranett

og andre interne tjenester når de er utenfor det interne nettverket, for eksempel når de er

ute og reiser.

54

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

VPN-tilkoblinger kan konfigureres på mange måter, avhengig av nettverket. Enkelte

nettverk kan kreve at du overfører og installerer et sikkerhetssertifikat på enheten. Hvis

du vil ha detaljert informasjon om hvordan du konfigurerer en tilkobling til et virtuelt privat

nettverk, kan du kontakte firmaets eller organisasjonens nettverksadministrator.

Hvis du bruker en enhet med flere brukere, må du kanskje logge på som eier, dvs. den primære

brukeren, for å justere VPN-innstillingene.

Slik legger du til et virtuelt privat nettverk

1

Startskjerm trykker du på .

2

Finn og trykk på

Innstillinger > Mer > VPN.

3

Trykk på .

4

Velg hva slags VPN du vil legge til.

5

Angi VPN-innstillingene.

6

Trykk på

Lagre.

Slik kobler du til et virtuelt privat nettverk

1

Startskjerm trykker du på .

2

Finn og trykk på

Innstillinger > Mer > VPN.

3

Trykk på VPN-nettverket du vil koble til, i listen over tilgjengelige nettverk.

4

Skriv inn den nødvendige informasjonen.

5

Trykk på

Koble til.

Slik kobler du fra et VPN

1

Trykk to ganger på statuslinjen for å åpne varselpanelet.

2

Trykk på varselet for VPN-tilkoblingen for å deaktivere.

55

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.