Sony Xperia XZ Dual SIM - Språkinnstillinger

background image

Språkinnstillinger

Du kan velge et standardspråk for enheten og endre det igjen senere. Du kan også endre

skriftspråk for tekstskriving.

Slik endrer du språk

1

Startskjerm trykker du på .

2

Finn og trykk på

Innstillinger > Språk og inndata > Språk.

3

Velg et språk.

4

Velg en region.

5

Trykk på

OK.

Hvis du velger feil språk og ikke kan lese menyteksten, finn og trykk på . Velg deretter

teksten ved siden av

, og velg den første oppføringen i menyen som åpnes. Velg språket du

ønsker å bruke.