Sony Xperia XZ Dual SIM - Skjerminnstillinger

background image

Skjerminnstillinger

Slik justerer du lysstyrken på skjermen manuelt uavhengig av lysforhold

1

Gå til startskjermen, og trykk på .

2

Finn og trykk på

Innstillinger > Skjerm, og trykk på Lysstyrke som kan tilpasses-

glidebryteren for å deaktivere denne funksjonen, hvis den ikke allerede er det.

3

Trykk på

Lysstyrkenivå.

4

Dra glidebryteren for å justere lysstyrken.

Batteriet kan vare lenger hvis du reduserer lysstyrkenivået.

Slik aktiverer eller deaktiverer du vibrering ved berøring

1

Gå til startskjermen, og trykk på .

2

Finn og trykk på

Innstillinger > Lyd > Andre lyder.

3

Trykk på

Vibrer ved trykk-glidebryteren for å aktivere eller deaktivere funksjonen.

Slik justerer du inaktivitetstiden før skjermen slås av

1

Startskjerm trykker du på .

2

Finn og trykk på

Innstillinger > Skjerm > Hvilemodus.

3

Velg et alternativ.

Hvis du vil slå av skjermen raskt, trykker du raskt på strømknappen .

Slik justerer du skriftstørrelsen

1

Gå til startskjermen, og trykk på .

2

Finn og trykk på

Innstillinger > Skjerm > Skriftstørrelse.

3

Velg det foretrukne valget.

59

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik justerer du skjermstørrelsen

1

Gå til startskjermen, og trykk på .

2

Finn og trykk på

Innstillinger > Skjerm > Skjermstørrelse.

3

Dra glidebryteren for å velge ønsket alternativ.

Slik justerer du hvitbalansen for skjermen

1

Startskjerm trykker du på .

2

Finn og trykk på

Innstillinger > Skjerm > Hvitbalanse.

3

Dra glidebryterne til ønsket posisjon for å justere hvitbalansen.

Hvis du vil tilbakestille innstillingene for hvitbalanse tilbake til standardinnstillingene, trykker du

på >

Standardverdier.

Smart kontroll av bakgrunnslys

Smart kontroll av bakgrunnslys holder skjermen på så lenge du holder enheten i hånden.

Så snart du legger ned enheten, blir skjermen slått av i henhold til innstillingene for

hvilemodus.

Slik aktiverer eller deaktiverer du funksjonen for smart bakgrunnsbelysning

1

Startskjerm trykker du på .

2

Finn og trykk på

Innstillinger > Skjerm > Smart bakgrunnsbelysning.

3

Trykk på glidebryteren for å aktivere eller deaktivere funksjonen.

Valg av deksel

Juster lysstyrken på skjermen eller slå av skjermen, avhengig av hvilket deksel du bruker.

Det følger ikke med deksel når du kjøper telefonen. Du må kjøpe dette tilbehøret separat.

Slik velger du omslag

1

Startskjerm trykker du på .

2

Finn og trykk på

Innstillinger > Skjerm > Omslagsvalg.

3

Velg et alternativ.

Hanskemodus

I hanskemodus kan du bruke hansker og likevel navigere skjermen på enheten. Når du

bruker hanskemodus, vises en markørring på det området av skjermen der det

registreres en berøring.

Slik aktiverer du hanskemodus

1

Gå til

Startskjerm og ta hurtig på > Innstillinger > Skjerm > Hanskemodus.

2

Trykk på glidebryteren for å aktivere denne funksjonen.

Følsomheten avhenger av størrelsen på kontaktområdet på skjermen fra fingeren med hanske

som du navigerer skjermen med.

Skjermfesting

Bruk skjermfesting for å angi at enheten bare skal vise skjermen for en bestemt app. Hvis

du for eksempel spiller et spill og tilfeldig berører Hjem-navigasjonstasten, forhindrer

funksjonen for skjermfesting at den aktive spillappskjermen minimeres. Du kan også

bruke denne funksjonen hvis du låner enheten bort til en annen person, slik at

vedkommende bare får tilgang til én app. Du kan for eksempel låne bort enheten til noen

som ønsker å ringe, og feste skjermen til kameraappen slik at personen ikke får tilgang til

apper som for eksempel e-post.

Skjermfesting er ikke en sikkerhetsfunksjon og forhindrer ikke at andre brukere kan oppheve

skjermfestingen og få tilgang til enheten. For å beskytte dataene bør du angi at enheten ber

om PIN-kode, passord eller mønster for skjermlåsing før skjermfestingen kan oppheves.

60

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Aktivere eller deaktivere skjermfesting

1

Startskjerm trykker du på .

2

Finn og trykk på

Innstillinger > Låseskjerm og sikkerhet > Skjermfesting.

3

Trykk på glidebryteren for å aktivere eller deaktivere funksjonen.

4

Hvis du har aktivert skjermfesting, kan du trykke på

Be om opplåsingsm. ved

frigjøring-glidebryteren for å aktivere eller deaktivere denne ekstra

sikkerhetsfunksjonen, etter ønske.

Det er ikke nødvendig å ha et mønster, en PIN-kode eller et passord for at skjermfesting skal

fungere.

Slik fester du en skjerm

1

Kontroller at skjermfesting er aktivert på enheten.

2

Åpne en app og gå til skjermen du vil feste.

3

Ta hurtig på .

4

Hvis du vil vise skjermfestingsikonet , sveiper du oppover.

5

Ta hurtig på .

6

I popup-vinduet som vises, tar du hurtig på

Skjønner.

Slik løsner du en skjerm

På den festede skjermen berør du og holder nede til skjermen er løsnet.

Hvis du valgte et sikkerhetsalternativ da du aktiverte skjermfestingsfunksjonen, må du angi

mønsteret, PIN-koden eller passordet for å låse opp enheten før du kan løsne skjermen igjen.