Sony Xperia XZ Dual SIM - Varsler

background image

Varsler

Varsler informerer deg om hendelser som for eksempel nye meldinger og kalendervarsler,

samt aktiviteter som pågår, for eksempel filnedlastinger. Varsler vises på følgende steder:

Statuslinjen

Varselpanelet

Låseskjermen

Slik åpner eller lukker du varselpanelet

1

Dra statuslinjen nedover for å åpne varselpanelet, eller bare dobbelttrykk på den.

2

Du lukker varselpanelet ved å dra eller knipse panelet oppover.

Når du har åpnet varselpanelet, kan du åpne hurtiginnstillingspanelet ved å dra statuslinjen

nedover igjen.

Slik håndterer du et varsel i varselspanelet

Trykk på varselet.

Du kan svare på chat- eller e-postmeldinger direkte i varselpanelet. Du endrer

varselsinnstillinger ved å sveipe til venstre eller høyre på varselet og deretter trykke på .

30

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik avviser du et varsel fra varselpanelet

Plasser fingeren på et varsel og knips mot venstre eller høyre.

Ikke alle varsler kan avvises.

Slik utvider du et varsel på varselpanelet

Trykk for å utvide og vise mer informasjon om varselet uten å åpne appen.

Ikke alle varsler kan utvides.

Slik sletter du alle varsler fra varselpanelet

Trykk på

SLETT ALT.

Slik håndterer du et varsel fra låseskjermen

Ta to ganger på varselet.

Slik avviser du et varsel fra låseskjermen

Plasser fingeren på varselet og knips mot venstre eller høyre.

Slik utvider du et varsel på låseskjermen

Dra varslet nedover på skjermen.

Ikke alle varsler kan utvides.

Behandle varsler på låseskjermen

Du kan angi at bare valgte varsler skal vises på enhetens låseskjerm. Du kan gjøre alle

varsler og alt innholdet i dem tilgjengelig, skjule sensitivt innhold for alle varsler eller

bestemte apper, eller velge at ingen varsler skal vises.

Slik velger du varsler som skal vises på låseskjermen

1

Startskjerm trykker du på .

2

Finn og trykk på

Innstillinger > Varsler.

3

Trykk på og trykk deretter på

På låseskjermen.

4

Velg et alternativ.

Du kan beholde varsler på låseskjermen til du sveiper for å avvise dem. Trykk på glidebryteren

Behold varsler på låseskjerm for å aktivere denne funksjonen.

Alternativer for varselvisning på låseskjermen

Vis alt innhold i

varslene

Få alle varsler på låseskjermen. Når denne innstillingen er slått på, må du være klar

over at alt innhold (inkludert innholdet i innkommende e-poster og chattemeldinger) blir

synlig på låseskjermen, med mindre du angir de aktuelle appene som

Skjul sensitivt

innhold i Appvarsler-innstillingsmenyen.

Skjul sensitivt

innhold i varslene

Du må ha PIN-kode, passord eller mønster angitt som skjermlås for at denne

innstillingen skal være tilgjengelig.

Innholdet er skjult vises på låseskjermen når det

kommer sensitive varsler. Du får for eksempel varsler om innkommende e-poster eller

chattesamtaler, men innholdet vises ikke på låseskjermen.

Ikke vis varsler i det

hele tatt

Du får ingen varsler på låseskjermen.

Slik angir du varselsnivået for en app

Du kan angi ulike varselsfunksjoner for individuelle apper. Du kan for eksempel blokkere

alle e-postvarsler, prioritere Facebook™-varsler og gjøre innholdet i meldingsvarsler

usynlig på låseskjermen.

31

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik angir du varselnivået for en app

1

Startskjerm trykker du på .

2

Finn og trykk på

Innstillinger > Varsler.

3

Velg ønsket app.

4

Trykk på glidebryterne for å justere varselinnstillinger etter ønske.

Varselnivåer og alternativer for spesifikke apper

Blokker alle

Aldri motta varsler fra den valgte appen.

Lyder og vibrasjoner av

Motta varsler, men uten lyd, vibrering eller smugtitting.

Bare prioriterte forstyrrelser

Motta varsler fra denne appen selv når Ikke forstyrr er satt til Kun prioritet.

Varsellampe

Varsellampen informerer deg om batteristatus og enkelte andre hendelser. Et blinkende

hvitt lys angir for eksempel en ny melding eller et tapt anrop. Varselslampen er aktivert

som standard, men kan deaktiveres manuelt.

Når varselslampen er deaktivert, lyser den bare ved batteristatusvarsel, for eksempel når

batterinivået er under 15 prosent.

Slik aktiverer eller deaktiverer du varsellampen

1

Gå til startskjermen, og trykk på .

2

Finn og trykk på

Innstillinger > Varsler > .

3

Trykk på glidebryteren ved siden av

Varsellampe for å aktivere eller deaktivere

funksjonen.