Sony Xperia XZ Dual SIM - Slik kan du låse og låse opp skjermen

background image

Slik kan du låse og låse opp skjermen

Når enheten er slått på, men ikke er i bruk i løpet av et angitt tidsrom, blir skjermen svart

for å spare batteristrøm, og skjermen låses automatisk. Skjermlåsen sikrer at du ikke gjør

noe på berøringsskjermen ved et uhell når du ikke bruker telefonen. Når du kjøper

enheten, er en enkel skjermlås allerede aktivert. Dette betyr at du må sveipe til venstre

eller oppover på skjermen for å låse den opp. Du kan endre sikkerhetsinnstillingene

senere og legge til andre låsefunksjoner. Se

Skjermlås

på siden 11.

23

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik aktiverer du skjermen

Trykk raskt på på/av-tasten .

Slik låser du skjermen

1

Trykk kort på av/på-tasten når skjermen er aktiv.

2

Alternativt kan du dobbelttrykke på et tomt område på startskjermen. Hvis du vil

aktivere denne funksjonen, berør og hold nede på et hvilket som helst område på

startskjermen til enheten vibrerer, og trykk deretter på og på gildebryteren ved

siden av Dobbelttrykk for hvilemodus.