Sony Xperia XZ Dual SIM - Konferanseanrop

background image

Konferanseanrop

Med konferanse- eller gruppeanrop kan du snakke med to eller flere personer samtidig.

Kontakt den lokale nettoperatøren for å få detaljer om antall deltakere som kan legges til et

konferanseanrop.

Slik starter du et konferanseanrop

1

Trykk på under et aktivt anrop. Anropslisten vises.

2

Trykk på for å vise ringetastaturet.

3

Slå nummeret til den andre deltakeren, og trykk på . Den første deltakeren

settes midlertidig på vent.

4

Trykk på for å legge den andre deltakeren til samtalen og starte

konferanseanropet.

5

Gjenta de relevante trinnene ovenfor for å legge til flere deltakere til samtalen.

Slik har du en privat samtale med en deltaker i et konferanseanrop

1

Trykk på

Behandle konferanse under et aktivt konferanseanrop.

2

Trykk på den egne knappen for deltakeren som du ønsker å ha en privat samtale

med.

3

Når du vil avslutte den private samtalen og gå tilbake til konferanseanropet, trykker

du på .

Slik frigir du en deltaker fra et konferanseanrop

1

Trykk på

Behandle konferanse under et aktivt konferanseanrop.

2

Trykk på ved siden av deltakeren du vil frigi.

Slik avslutter du et konferanseanrop

Under konferanseanropet trykker du på .