Sony Xperia XZ Dual SIM - Menghantar maklumat kenalan

background image

Menghantar maklumat kenalan

Untuk menghantar kad nama perniagaan anda

1

Dari

Skrin utama anda, ketik , kemudian ketik .

2

Ketik

Saya.

3

Ketik , kemudian ketik

Kongsi.

4

Pilih kaedah pindahan yang tersedia, dan ikuti arahan pada paparan.

Untuk menghantar kenalan

1

Dari

Skrin utama anda, ketik , kemudian ketik .

2

Ketik kenalan yang butirannya anda hendak hantar.

3

Ketik , kemudian ketik

Kongsi.

4

Pilih kaedah pindahan yang tersedia, dan ikuti arahan pada paparan.

Untuk menghantar beberapa kenalan sekali

1

Dari

Skrin utama anda, ketik , kemudian ketik .

2

Sentuh terus kenalan, kemudian tandakan atau nyahtandakan kotak semak di

sebelah kenalan yang anda ingin kongsikan.

3

Ketik , kemudian ketik

Kongsi.

4

Pilih kaedah pindahan yang tersedia, dan ikuti arahan pada paparan.

Untuk menghantar semua kenalan

1

Dari

Skrin utama anda, ketik , kemudian ketik .

2

Tekan , kemudian ketik

Import/eksport > Kongsi semua kenalan untuk mula

mengeksport semua kenalan anda.

3

Seret bar status ke bawah. Apabila eksport lengkap, ketik pemberitahuan.

4

Pilih kaedah pindahan yang tersedia, dan ikuti arahan pada paparan.