Sony Xperia XZ Dual SIM - Jam

background image

Jam dan Kalendar

Kalendar

Gunakan aplikasi Kalendar untuk menguruskan jadual masa anda. Jika anda telah

mendaftar masuk dan menyelaraskan peranti anda dengan satu atau beberapa akaun

dalam talian yang mengandungi kalendar, contohnya akaun Google™ anda atau akaun

Xperia™ dengan Facebook, maka peristiwa kalendar daripada akaun ini juga akan

dipaparkan dalam aplikasi Kalendar. Anda boleh memilih kalendar yang ingin anda

sepadukan dalam paparan Kalendar gabungan.
Apabila masa janji temu hampir tiba, peranti anda akan memainkan bunyi pemberitahuan

untuk mengingatkan anda.

1

Akses tetapan, pilih jenis paparan dan kalendar yang anda ingin lihat

2

Kembali ke tarikh semasa

3

Akses pilihan lain

4

Kuis ke kiri atau kanan untuk menyemak imbas dengan lebih pantas

5

Tambahkan peristiwa kalendar

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Kalendar

Apabila aplikasi Kalendar dibuka, ketik , kemudian cari dan ketik

Bantuan &

maklum balas.

Jam

And boleh menetapkan satu atau beberapa penggera dan menggunakan sebarang fail

bunyi yang disimpan pada peranti anda sebagai isyarat penggera. Penggera tidak

berbunyi jika peranti anda dimatikan.
Format masa penggera yang dipaparkan adalah sama seperti format yang anda pilih

untuk tetapan masa umum anda, contohnya, 12 jam atau 24 jam.

1

Akses tab penggera

135

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

2

Akses tab jam dunia

3

Akses tab jam randik

4

Akses tab pemasa

5

Lihat pilihan untuk tab semasa

6

Buka tetapan tarikh dan masa

7

Hidupkan atau matikan penggera

8

Tambahkan penggera baharu

Untuk menetapkan penggera baru

1

Dari skrin Laman Utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Jam.

3

Ketik .

4

Ketik

Waktu dan pilih nilai yang diingini.

5

Ketik

OK.

6

Jika anda mahu, sunting tetapan penggera lain.

7

Ketik

Simpan.

Untuk menidurkan penggera apabila ia berbunyi

Ketik

Tidur.

Untuk mematikan penggera apabila ia berbunyi

Seret ke kanan.

Untuk mematikan penggera yang ditunda, anda boleh mengetik dua kali bar status ke bawah

untuk membuka panel Pemberitahuan dan kemudian, ketik .

Untuk menyunting penggera sedia ada

1

Cari dan ketik

Jam, kemudian ketik penggera yang anda mahu sunting.

2

Buat perubahan yang dikehendaki.

3

Ketik

Simpan.

Untuk menghidupkan atau mematikan penggera

Cari dan ketik

Jam, kemudian ketik penggelangsar untuk penggera yang anda

mahu hidupkan atau matikan.

Untuk memadamkan penggera

1

Cari dan ketik

Jam, kemudian sentuh dan tahan penggera yang anda mahu

padamkan.

2

Ketik

Padam penggera, kemudian ketik Ya.

Untuk menetapkan bunyi bagi penggera

1

Cari dan ketik

Jam, kemudian ketik penggera yang anda mahu sunting.

2

Ketik

Bunyi penggera dan buat pilihan, atau ketik dan pilih fail muzik.

3

Ketik

Selesai, kemudian ketik Simpan.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang cara melaraskan aras kelantangan penggera,

lihat

Tetapan kelantangan

pada halaman 60.

Untuk melaraskan aras kelantangan untuk penggera

1

Cari dan ketik

Jam, kemudian ketik penggera yang anda mahu sunting.

2

Seret penggelongsor kelantangan di bawah

Kelantangan penggera ke

kedudukan yang diingini.

3

Ketik

Simpan.

136

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk menetapkan penggera berulang

1

Cari dan ketik

Jam, kemudian ketik penggera yang anda mahu sunting.

2

Ketik

Ulang.

3

Tandakan kotak semak untuk hari yang berkenaan, kemudian ketik

OK.

4

Ketik

Simpan.

Untuk mengaktifkan fungsi getar bagi penggera

1

Cari dan ketik

Jam, kemudian ketik penggera yang anda mahu sunting.

2

Tandakan kotak semak

Getar.

3

Ketik

Simpan.

Untuk menetapkan tingkah laku kekunci sisi

1

Cari dan ketik

Jam, kemudian pilih penggera yang anda mahu sunting.

2

Ketik

Tingkah laku kekunci sisi, kemudian pilih tingkah laku kekunci sisi yang

diingini apabila ia ditekan semasa penggera.

3

Ketik

Simpan.

137

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.