Sony Xperia XZ Dual SIM - Lietotne Video

background image

Lietotne Video

Izmantojiet lietotni Video, lai atskaņotu filmas un citu ierīcē saglabāto vai lejupielādēto

videosaturu. Šī lietotne nodrošina arī TV programmu ceļveža funkcijas, ļaujot skatīt

detalizētu informāciju par programmām un saistīto saturu, tostarp ar jūs interesējošo

programmu saistītās publikācijas sociālajos tīklos. Šī lietotne nodrošina arī visas

tālvadības ierīces funkcijas, tāpēc varat to izmantot, lai vadītu savu saderīgo

mājsaimniecības ierīci. Varat arī atskaņot filmas, kas ir saglabātas citās tam pašam tīklam

pievienotajās ierīcēs mākonī.

Dažus videofailus, iespējams, nevar atskaņot lietotnē Video. TV programmu ceļveža un

tālvadības ierīces funkciju pieejamība ir atkarīga no tirgus un ierīces, ar ko izveidots

savienojums.

Video pārskats

1

Pieskarties , lai atvērtu lietotnes video sākuma ekrāna izvēlni

2

Skatīt programmu sarakstu

3

Atsvaidzināt saturu

4

Tālvadības ierīce

5

Meklēt saturu

6.

Pārslēgt starp savas bibliotēkas satura skatīšanu, populārām programmām, pašlaik rādītām

programmām, televīzijas seriāliem, filmām vai ieteicamām programmām

7.

Vilkt ekrāna kreiso malu pa labi, lai atvērtu izvēlni, pārlūkotu saturu un pielāgotu iestatījumus

8

Piesist programmai, lai iegūtu detalizētu informāciju un piekļūtu saistītajam saturam

Ierīces izmantošana tālvadībai

Lai varētu izmantot ierīci citas saderīgās mājsaimniecības ierīces tālvadībai, vispirms abas

ierīces ir jāsavieno pārī. Lai to izdarītu, abām ierīcēm ir jābūt pievienotām vienam tīklam.

Papildinformāciju par saderīgajām ierīcēm skatiet

saderīgo ierīču sarakstā

.

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns piesitiet pie , pēc tam atrodiet vienumu Video un

piesitiet tam.

2

Piesitiet pie , lai atvērtu sākuma ekrāna izvēlni, un pēc tam piesitiet pie

Pievienot

ierīci.

3

Sarakstā izvēlieties mājsaimniecības ierīci.

4

Ievadiet mājsaimniecības ierīcē redzamo reģistrācijas numuru un izpildiet

norādījumus, lai pabeigtu savienošanu pārī.

5

Pēc veiksmīgas savienošanas pārī tiek parādīta tālvadības ierīces funkcijas ikona .

Tagad varat lietot ierīci mājsaimniecības ierīces tālvadībai, izmantojot visas

tālvadības ierīces funkcijas.

116

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Iestatījumu maiņa

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns piesitiet pie , pēc tam atrodiet vienumu Video un

piesitiet tam.

2

Piesitiet pie , lai atvērtu sākuma ekrāna izvēlni, un pēc tam piesitiet pie

Iestatījumi.

3

Mainiet iestatījumus, kā vēlaties.

Video atskaņošana

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns piesitiet pie , pēc tam atrodiet vienumu Video un

piesitiet tam.

2

Atrodiet video, ko vēlaties atskaņot, un piesitiet tam. Ja video netiek parādīts

ekrānā, piesitiet pie , lai atvērtu sākuma ekrāna izvēlni, pēc tam atrodiet video,

ko vēlaties atskaņot, un piesitiet tam.

3

Lai parādītu vai paslēptu vadīklas, piesitiet ekrānam.

4

Lai apturētu atskaņošanu, piesitiet pie . Lai atsāktu atskaņošanu, piesitiet pie .

5

Lai attītu atpakaļ, velciet norises joslas marķieri pa kreisi. Lai pārtītu uz priekšu,

velciet norises joslas marķieri pa labi.

Skaņas iestatījumu maiņa video demonstrēšanas laikā

1

Video demonstrēšanas laikā pieskarieties ekrānam, lai skatītu vadīklas.

2

Pieskarieties >

Audio iestatījumi, pēc tam mainiet iestatījumus pēc

nepieciešamības.

Videoklipa kopīgošana

1

Kad tiek atskaņots video, piesitiet pie , pēc tam piesitiet pie

Kopīgot.

2

Piesitiet lietotnei, kuru vēlaties izmantot atlasītā videoklipa kopīgošanai, un pēc tam

sekojiet sniegtajiem norādījumiem.