Sony Xperia XZ Dual SIM - Režīms Netraucēt

background image

Režīms Netraucēt

Varat manuāli pārslēgt ierīci režīmā Netraucēt un izlemt, cik ilgi ierīce būs pārslēgta šajā

režīmā. Varat arī iepriekš iestatīt laiku, kad ierīce ir automātiski jāpārslēdz režīmā

Netraucēt.

Režīma Netraucēt ieslēgšana

1

Ar diviem pirkstiem velciet statusa joslu līdz galam uz leju, lai piekļūtu ātro

iestatījumu panelim.

2

Atrodiet vienumu un pieskarieties tam.

3

Izvēlieties kādu no iespējām un pēc tam pieskarieties

Gatavs.

Ātra pārslēgšanās starp režīmiem Netraucēt/Vibrosignāls/Skaņa

1

Nospiediet skaļuma taustiņu uz augšu vai uz leju, līdz tiek parādīts ,

vai .

2

Piesitiet pie

vai , lai ātri pārslēgtu režīmus Vibrosignāls/Skaņa. Lai aktivizētu

režīmu Netraucēt, nospiediet skaļuma taustiņu uz leju, kad ir aktivizēts režīms

Vibrosignāls.

60

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Režīma Netraucēt laika intervālu ieplānošana

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns pieskarieties .

2

Atrodiet vienumus

Iestatījumi > Skaņa > Netraucēt > Autom. kārtulas un

pieskarieties tiem.

3

Atlasiet laiku vai notikumu, lai ieplānotu režīmu Netraucēt, vai pievienojiet jaunu

noteikumu.

4

Ievadiet vēlamo noteikuma nosaukumu un pēc tam pieskarieties

Labi.

5

Atrodiet vienumu

Dienas, pieskarieties tam, atzīmējiet attiecīgo dienu izvēles

rūtiņas un pēc tam pieskarieties

Gatavs.

6

Lai pielāgotu sākuma laiku, pieskarieties

Sākuma laiks, atlasiet vērtību un pēc tam

pieskarieties

Labi.

7

Lai pielāgotu beigu laiku, pieskarieties

Beigu laiks, atlasiet vērtību un pēc tam

pieskarieties

Labi. Atlasītajā laika intervālā ierīce paliek režīmā Netraucēt.

Izņēmumu iestatīšana režīmā Netraucēt

Varat izvēlēties, kāda veida paziņojumiem ir atļauts skanēt režīmā Netraucēt, un varat

filtrēt izņēmumus, balstoties uz to, no kā nāk paziņojumi. Visbiežāk sastopamie

izņēmumu veidi:

Notikumi un atgādinājumi

Zvani

Ziņas

Signāli

Izņēmumu piesaistīšana noteiktu veidu kontaktiem

1

Sākuma ekrānā pieskarieties .

2

Atrodiet vienumus

Iestatījumi > Skaņa > Netraucēt > Atļauts tikai prioritātes rež.

un pieskarieties tiem.

3

Pieskarieties

Zvani vai Ziņojumi.

4

Atlasiet iespēju.