Sony Xperia XZ Dual SIM - Par šo lietotāja rokasgrāmatu

background image

Par šo lietotāja rokasgrāmatu

Šī

Xperia™ XZ lietotāja rokasgrāmata ir paredzēta programmatūras versijai Android™

7.0. Ja nezināt, kāda programmatūras versija darbojas jūsu ierīcē, varat to pārbaudīt

izvēlnē Iestatījumi.

Sistēmas un lietotņu atjauninājumi var ierīcē parādīt funkcijas citādi nekā aprakstīts šajā

lietotāja rokasgrāmatā. Atjaunināšanas laikā Android™ versija, iespējams, netiks ietekmēta.

Plašāku informāciju par programmatūras atjauninājumiem skatiet sadaļā

Ierīces

atjaunināšana

41. lpp.

Ierīces pašreizējās programmatūras versijas noskaidrošana

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet vienumu

Iestatījumi > Par tālruni > Android™ versija.

Ierīces modeļa numura un nosaukuma atrašana

1

Ekrānā

Sākuma ekrāns pieskarieties vienumam .

2

Atrodiet vienumu un pieskarieties tam.
Tiek parādīts ierīces modeļa numurs un nosaukums.

Pakalpojumu un funkciju ierobežojumi

Daži šajā lietotāja rokasgrāmatā aprakstītie pakalpojumi un funkcijas, iespējams, netiek

atbalstīti visās valstīs, reģionos vai visos tīklos, un/vai tos neatbalsta visi pakalpojumu

sniedzēji. GSM starptautisko avārijas dienestu izsaukšanas numuru var vienmēr izmantot

visās valstīs, reģionos, tīklos, un to var izmantot arī visi pakalpojumu sniedzēji, ja ierīce ir

pievienota mobilajam tīklam. Lūdzu, sazinieties ar tīkla operatoru vai pakalpojumu

sniedzēju, lai noteiktu jebkura konkrētā pakalpojuma vai funkcijas pieejamību un

noskaidrotu, vai tiek piemērotas papildu piekļuves vai lietošanas maksas.
Lai varētu lietot noteiktas šajā lietotāja rokasgrāmatā minētās funkcijas un lietotnes, var

būt nepieciešama piekļuve internetam. Veidojot savienojumu ar internetu no tālruņa, var

tikt piemērota maksa par datu pārraidi. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar

mobilā tīkla operatoru.