Sony Xperia XZ Dual SIM - Programų ekranas

background image

Programų ekranas

Programų ekrane, kurį atidarote iš Pagrindinio ekrano, pateikiamos jūsų prietaise iš

anksto įdiegtos ir jūsų pačių atsisiųstos programos.

26

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.

background image

Visų programų peržiūra programų ekrane

1

Pradiniame ekrane bakstelėkite .

2

Programų ekrane brūkštelėkite į kairę arba į dešinę.

Rekomenduojamų programų sąrašų aktyvinimas arba pasyvinimas

Kai pirmą kartą atidarote programų ekraną, galite aktyvinti arba pasyvinti

rekomenduojamus programų sąrašus. Šią funkciją galite aktyvinti arba pasyvinti ir vėliau,

atlikdami toliau pateiktus veiksmus.

1

Palieskite ir palaikykite bet kurią pagrindinio ekrano sritį, kol prietaisas suvibruos,

tada bakstelėkite .

2

Bakstelėkite rekomenduojamų programų šliaužiklį.

Programos atidarymas programų ekrane

Kai programų ekranas atidarytas, brūkštelėkite į kairę ar dešinę, kad rastumėte

programą, tada bakstelėkite ją.

Programos paieška iš programų ekrano

1

Atidarę programų ekraną bakstelėkite

Ieškoti programose arba tiesiog braukite

žemyn ant pasirinkčių „Programų ekranas“ ir „Pagrindinis ekranas“.

2

Bakstelėkite norimos ieškoti programos pavadinimą.

Programų rikiavimas programų ekrane

1

Atidarę programų ekraną bakstelėkite .

2

Bakstelėkite

Rikiuoti programas ir pasirinkite pasirinktį.

Programos nuorodos pridėjimas į pagrindinį ekraną

1

Programų ekrane palieskite ir palaikykite programos piktogramą, kol prietaisas

suvibruos, tada vilkite piktogramą į ekrano viršų. Atidaromas pagrindinis ekranas.

2

Vilkite piktogramą į norimą pagrindinio ekrano vietą ir ją atleiskite.

Programos perkėlimas programų ekrane

1

Atidarę programų ekraną, bakstelėkite .

2

Įsitikinkite, kad dalyje

Rikiuoti programas pasirinkta Savoji tvarka.

3

Palieskite ir palaikykite programos piktogramą, kol prietaisas suvibruos, tada vilkite

jį į naują vietą.

Programos pasyvinimas arba pašalinimas iš programų ekrano

Pasyvinus iš anksto įdiegtą programą ištrinami visi duomenys, tačiau programa gali būti

aktyvinta iš naujo (

Nustatymai > Programos). Visiškai pašalinti galima tik atsisiųstas programas.

1

Palieskite ir palaikykite bet kurią programų ekrano sritį, kol prietaisas suvibruos.

Šalia visų programų, kurias galima pasyvinti arba pašalinti, rodoma .

2

Bakstelėkite reikiamą programą, tada bakstelėkite

IŠJUNGTI, jei programa buvo iš

anksto įdiegta prietaise, arba

Gerai, jei programa buvo atsisiųsta, ir ją norite

pašalinti.

27

Tai internetinė šio leidinio versija. © Galima išspausdinti tik asmeninėms reikmėms.