Sony Xperia XZ Dual SIM - Орынды анықтау қызметтерін пайдалану

background image

Орынды анықтау қызметтерін пайдалану

Орынды аны

қтау қызметтері Карталар және камера секілді қолданбаларға орналасқан жеріңізді

шамамен аны

қтау үшін мобильді және Wi-Fi желілеріндегі ақпаратты, сондай-ақ Орналасқан

жерді аны

қтау жүйесінің (GPS) ақпаратын пайдалануға мүмкіндік береді. Егер GPS жерсеріктері

к

өретін айқын аймақта болсаңыз, құрылғыңыз орныңызды Wi-Fi функциясы арқылы анықтай

алады. Ж

әне егер желінің ауқымында болмасаңыз, құрылғыңыз орныңызды мобильді желі

ар

қылы анықтай алады.

Құрылғыңызды орналасқан жеріңізді анықтауға пайдалану үшін орынды анықтау қызметтерін

қосуыңыз қажет.

Интернетке құрылғыдан қосылғанда деректер байланысының берілуін бастау мүмкін.

Орынды анықтау қызметтерін қосу немесе өшіру үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Орын тарма

ғын тауып, түртіңіз, содан кейін орынды анықтау

қызметтерін қосу немесе өшіру үшін слайдерді түртіңіз.

GPS дәлдігін жақсарту

Құрылғыңыздағы GPS функциясын бірінші рет пайдаланған кезде, орныңызды табу үшін

бірнеше минут уа

қыт кетуі мүмкін. Іздеуді жеңілдету үшін, аспанды тікелей көре алатыныңызға

к

өз жеткізіңіз. Қозғалмай тұрыңыз және GPS антеннасын жаппаңыз (суреттегі бөлектелген

аума

қ). GPS сигналдары бұлттар мен пластик арқылы өтеді, бірақ ғимараттар мен таулар сияқты

қатты нысандардың көбінен өтпейді. Орналасқан жеріңіз бірнеше минуттан кейін табылмаса,

бас

қа жерге барыңыз.