Sony Xperia XZ Dual SIM - Құрылғы экранының көшірмесін теледидарда сымсыз көрсету

background image

Құрылғы экранының көшірмесін теледидарда сымсыз
көрсету

Құрылғының экранын теледидарда немесе басқа үлкен дисплейде кабельмен жалғамай-ақ

к

өрсету үшін Экран көшірмесін көрсету мүмкіндігін пайдалануға болады. Wi-Fi Direct™

технологиясы екі

құрылғы арасында сымсыз байланыс орнатады, соның арқасында

фотосуреттерді диванда отырып-а

қ тамашалай аласыз. Сондай-ақ, осы функцияның көмегімен

құрылғыдағы музыканы теледидар динамиктері арқылы тыңдауға болады.

Экран көшірмесін көрсету функциясын қолданған кезде басқа Wi-Fi желілері кедергі
жасаса, бейне сапасы кейде төмендеуі мүмкін.

Құрылғы экранының көшірмесін теледидарда көрсету үшін

1

Теледидар: Экран к

өшірмесін көрсету функциясын қосу үшін теледидардың

пайдаланушы н

ұсқаулығындағы нұсқауларды орындаңыз.

2

Құрылғыңыз: Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

3

Параметрлер > Құрылғы байланысы > Экран көшірмесін көрсету
тарма

ғын тауып, түртіңіз.

4

Бастау п

әрменін түртіңіз.

5

OK т

үймесін түртіп, құрылғыны таңдаңыз.

Функция жұмыс істеуі үшін теледидарыңыз Wi-Fi CERTIFIED Miracast

технологиясының

негізіндегі экран көшірмесін көрсету функциясын қолдауы қажет. Теледидар экран
көшірмесін көрсету функциясын қолдамаса, сымсыз дисплей адаптерін бөлек сатып алу
қажет болуы мүмкін. Сондай-ақ, экран көшірмесін көрсету функциясын пайдаланған кезде
құрылғының Wi-Fi антеннасы аумағын жаппаңыз.

Құрылғылар арасындағы экран көшірмесін көрсету функциясын тоқтату үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Құрылғы байланысы > Экран көшірмесін көрсету
тарма

ғын тауып, түртіңіз.

3

Ажырату п

әрменін, содан кейін OK түймесін түртіңіз.