Sony Xperia XZ Dual SIM - Tanggal lan wektu

background image

Tanggal lan wektu

Sampeyan bisa ngganti tanggal lan wektu ing piranti.

64

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Nyetel tanggal kanthi manual

1

Saka

Layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Tanggal & wektu.

3

Pateni fungsi

Tanggal & wektu otomatis kanthi nutul panggeser.

4

Tutul

Setel tanggal.

5

Gulung nengen utawa ngiwa, utawa gunakake panah kanggo ngatur tanggal sing

dipengini.

6

Tutul

OK.

Nyetel wektu kanthi manual

1

Saka

Layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Tanggal & wektu.

3

Pateni fungsi

Tanggal & wektu otomatis kanthi nutul panggeser.

4

Tutul

Setel wektu.

5

Pilih jam lan menit sing cocog.

6

Tutul

OK.

Nyetel zona wektu

1

Saka

Layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Tanggal & wektu.

3

Pateni fungsi

Zona wektu otomatis kanthi nutul panggeser.

4

Tutul

Pilih zona wektu.

5

Pilih salah siji.