Sony Xperia XZ Dual SIM - Olahpesen sanalika lan obrolan video

background image

Olahpesen sanalika lan obrolan video

Sampeyan bisa nggunakake aplikasi olahpesen sanalika lan obrolan video Google

Hangouts™ ing piranti kanggo ngobrol karo kanca sing uga nggunakake aplikasi

kasebut ing komputer, piranti Android™ utawa piranti liyane. Sampeyan bisa nggenti

obrolan menyang telpon video karo sawetara kanca, lan sampeyan bisa ngirim pesen

menyang kanca sanajan kanca sampeyan offline. Sampeyan uga bisa ndeleng lan enggo

bareng potret kanthi gampang.
Hangouts™ njaluk akses internet lan akun Google™. Bukak http://support.google.com/

hangouts banjur klik tautan "Hangouts ing Android" kanggo njupuk katrangan liyane

babagan cara nggunakake aplikasi iki.

Fungsi telpon video mung bisa aktif ing piranti sing nduweni kamera ngarep.

Nggunakake aplikasi Hangouts™

1

Saka

Layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Hangouts.

87

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.