Sony Xperia XZ Dual SIM - Nransfer kontak

background image

Nransfer kontak

Ana sawetara cara kanggo nransfer kontak menyang piranti anyar. Sampeyan bisa

nyinkronake akun online utawa ngimpor kontak kanthi langsung saka piranti liya.

Nransfer kontak nganggo akun online

Yen sampeyan nylarasake kontak ing piranti lawas utawa komputer nganggo akun
online, misale, Google Sync™, utawa Microsoft

®

Exchange ActiveSync

®

, sampeyan bisa

nransfer kontak menyang piranti anyar nganggo akun kasebut.

Nylarasake kontak ing piranti karo akun sinkronisasi

1

Saka

Layar Ngarep, tutul , banjur tutul .

2

Tutul , banjur tutul

Atur akun.

3

Pilih akun sing pengin dislarasake karo kontak, banjur tutul >

Selarasake saiki.

Sampeyan kudu mlebu menyang akun panylarasan sing cocog sadurunge nylarasake kontak.

Cara liyane kanggo ngirim kontak

Ana sawetara cara liyane kanggo ngirim kontak saka piranti lawas menyang piranti anyar.

Contone, sampeyan bisa nyalin kontak menyang kertu memori, nggunakake teknologi
Bluetooth

®

, utawa nyimpen kontak menyang kertu SIM. Kanggo informasi luwih spesifik

babagan ngirim kontak menyang piranti lawas, deleng Pandhu pangguna sing cocog.

Ngimpor kontak saka kertu memori

1

Saka

Layar Ngarep, tutul , banjur tutul .

2

Penet , banjur tutul

Impor/ekspor > Impor saka kertu SD utawa simpenen

internal (file .vcf).

3

Pilih panggonan nyimpen kontak.

4

Tutul

Kertu SD.

5

Pilih file sing pengin diimpor kanthi nutul file.

81

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.

background image

Ngimpor kontak nganggo teknologi Bluetooth

®

1

Priksa manawa sampeyan wis nguripake fungsi Bluetooth

®

lan piranti wis disetel

supaya katon.

2

Yan sampeyan nampa kabar ana file sing mlebu menyang piranti, seret baris

status mudhun banjur tutul kabar kanggo nampa kiriman file.

3

Tutul

Tampa kanggo wiwit ngirim file.

4

Seret mudhun baris status. Yen transfer wis rampung, tutul kabare.

5

Tutul file sing ditampa lan pilih panggonan kanggo nyimpen kontak.

Ngimpor kontak saka kertu SIM

Nalika nransfer kontak menyang utawa saka kertu SIM, sawetara kontak uga bisa diduplikasi

ing tujuane. Kanggo informasi babagan cara ngatasi iki, deleng

Nyingkiri nggawe duplikat entri

ing aplikasi Kontak

ing kaca 83.

1

Saka

Layar Ngarep, tutul , banjur tutul .

2

Tutul , banjur tutul

Impor/ekspor.

3

Pilih kertu SIM.

4

Pilih panggonan nyimpen kontak.

5

Kanggo ngimpor kontak siji-siji, golek banjur tutul kontak kasebut. Kanggo

ngimpor kabeh kontak, tutul , banjur tutul

Impor kabeh.