Sony Xperia XZ Dual SIM - Nggoleki lan ndeleng kontak

background image

Nggoleki lan ndeleng kontak

Ringkesan layar kontak

1 Nlusuri kontak

2 Ngowahi lan ndeleng informasi kontak medis lan dharurat

3 Deleng opsi liyane

4 Favorit and Kabeh tab kontak

5 Deleng rincian kontak

6 Gunakake panggeser kanggo ngalih menyang kontak sing diwiwiti aksara sing dipilih

7 Nambah kontak

Nlusuri kontak

1

Saka

Layar Ngarep, tutul , banjur tutul .

2

Tutul lan ketik nomer telpon, jeneng, utawa informasi liyane ing kolom

Tlusur

kontak. Dhaptar kasil disaring nalika sampeyan ngetik saben karakter.

Milih kontak sing arep ditampilake ing aplikasi Kontak

1

Saka

Layar Ngarep, tutul , banjur tutul .

2

Penet , banjur tutul

Kontak sing ditudhuhake.

3

Ing dhaptar sing katon, pilih sing dikepengini. Yen wis nylarasake kontak karo akun

panylarasan, akun kasebut bakal katon ing dhaptar.

4

Kanggo nggedhekake dhaptar pilihan, tutul

Atur, pilih dhaptar mudhun sing bener

lan wenehi utawa busak centhang ing kothak kaya sing dikepengini.

5

Yen wis rampung, tutul

OK.

79

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.