Sony Xperia XZ Dual SIM - Mode TTY (Teletip)

background image

Mode TTY (Teletip)

Fitur TTY ing piranti sampeyan ngidinake wong-wong sing budheg, rekasa krungu,

utawa nduweni cacat pangucap utawa basa, kanggo komunikasi nganggo piranti TTY

utawa layanan relai.

Ngaktifake mode TTY

1

Saka

Layar Ngarep, tutul .

2

Golek banjur tutul

Setelan > Telpon.

3

Pilih siji kertu SIM, banjur tutul

Aksesibilitas > Mode TTY.

4

Pilih mode TTY sing ditrapake.