Sony Xperia XZ Dual SIM - Teave selle kasutusjuhendi kohta

background image

Teave selle kasutusjuhendi kohta

See kasutusjuhend on mõeldud seadme

Xperia™ XZ jaoks, mis töötab

tarkvaraversiooniga

Android™ 7.0. Kui te pole kindel, mis tarkvaraversiooniga teie seade

töötab, saate seda kontrollida menüüst Seaded.

Süsteemi ja rakenduste uuendamise tagajärjel võib muutuda funktsioonide toimimisviis nii, et

see erineb selles kasutusjuhendis kirjeldatust. Pärast uuendamist ei pruugi Android™-i

versioon muutuda. Lisateavet tarkvarauuenduste kohta vaadake jaotisest

Seadme tarkvara

uuendamine

lk 39.

Seadme praeguse tarkvaraversiooni kontrollimine

1

Koputage kuval

Avakuva valikut .

2

Leidke valikud

Seaded > Telefoni teave > Android™i versioon.

Seadme mudelinumbri ja nime leidmine

1

Koputage kuval

Avakuva ikooni .

2

Leidke ikoon ja koputage seda.
Kuvatakse seadme mudelinumber ja nimi.

Teenuste ja funktsioonide piirangud

Kõik võrgud ja/või teenusepakkujad ei pruugi kõikides riikides/piirkondades toetada

mõnda selles kasutusjuhendis kirjeldatud teenust ja funktsiooni. Rahvusvahelist GSM-

hädaabinumbrit saab alati kasutada kõikides riikides, piirkondades, võrkudes ja kõikide

teenusepakkujate korral. Eelduseks on seadme ühendatus mobiilsidevõrguga. Pöörduge

oma võrguoperaatori või teenusepakkuja poole, et teha selgeks, milliseid eriteenuseid või

-funktsioone teil on võimalik kasutada ning kas neile kehtivad täiendavad juurdepääsu-

või teenustasud.
Selles juhendis kirjeldatud teatud funktsioonide ja rakenduste kasutamiseks on vaja

Interneti-ühendust. Seadme kaudu Interneti-ühenduse loomisega võivad kaasneda

andmesidetasud. Lisateabe saamiseks pöörduge oma juhtmeta ühenduse teenuse

pakkuja poole.