Sony Xperia XZ Dual SIM - Deling af din mobildataforbindelse

background image

Deling af din mobildataforbindelse

Du kan dele din mobildataforbindelse med andre enheder på flere måder:

USB-internetdeling – Del din mobildataforbindelse med en enkelt computer ved hjælp af

et USB Type-C™-kabel.

Bluetooth®-internetdeling – Del din mobildataforbindelse med op til fire andre enheder

via Bluetooth®.

Bærbart hotspot – Del din mobildataforbindelse samtidig med op til 10 andre enheder via

Wi-Fi, herunder med enheder, der understøtter WPS-teknologi.

53

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

Sådan deler du dataforbindelse ved hjælp af et USB-kabel

1

Ved brug af USB Type-C™kablet, der fulgte med din enhed, tilslut din enhed til en

computer.

2

Åbn din

Startskærm, og tap på .

3

Find og tap på

Indstillinger > Mere > Int.netd. og bærb. hotspot.

4

Tap på

USB-internetdeling-skyderen for at aktivere funktionen, og tap derefter på

OK, hvis du bliver bedt om det. vises på statuslinjen, når din forbindelse er

oprettet.

5

For at stoppe delingen af din dataforbindelsen, skal du tappe på

USB-

internetdeling-skyderen igen for at deaktivere funktionen eller afkoble USB Type-

C-kablet.

Du kan ikke dele din enheds dataforbindelse og SD-kort via et USB-kabel på samme tid.

Sådan deler du din mobildataforbindelse med en anden Bluetooth®-enhed

1

Kontrollér, at din enhed og den anden Bluetooth®-enhed er parret med hinanden,

og at mobildatatrafik er aktiveret på din enhed.

2

Din enhed: Åbn din Startskærm, og tap på .

3

Søg efter og tap på

Indstillinger > Mere > Int.netd. og bærb. hotspot, og tap

derefter på

Bluetooth-internetdeling skyderen for at aktivere funktionen.

4

Bluetooth®-enhed: Konfigurer enheden, så den får sin netværksforbindelse ved

brug af Bluetooth®. Hvis enheden er en computer, henvises til de relevante

instruktioner for fuldførelse af opsætningen. Hvis enheden kører Android™-

operativsystemet, skal du tappe på indstillingsikonet ud for navnet på den enhed,

den er parret med, under

Indstillinger > Bluetooth > Forbundne enheder og

derefter markere afkrydsningsfeltet

Internetadgang.

5

Din enhed: Vent, indtil vises på statuslinjen. Når det vises, er opsætningen

afsluttet.

6

Hvis du ikke længere vil dele mobildataforbindelsen, skal du tappe på skyderen for

Bluetooth-internetdeling igen for at deaktivere funktionen.

Funktionen

Bluetooth-internetdeling slås fra, hver gang du slukker enheden eller slår

Bluetooth®-funktionen fra.

Sådan bruger du din enhed som et bærbart hotspot

1

Åbn din

Startskærm, og tap på .

2

Søg efter og tap på

Indstillinger > Mere > Int.netd. og bærb. hotspot.

3

Tap på

Indstillinger for bærbart hotspot > Konfigurer hotspot.

4

Indtast oplysninger om

Netværksnavn (SSID).

5

Tap på feltet

Sikkerhed for at vælge en sikkerhedstype. Indtast eventuelt en

adgangskode.

6

Tap på

Gem.

7

Tap på , og tap derefter på skyderen ud for

Bærbart hotspot for at aktivere

funktionen.

8

Hvis du bliver bedt om det, skal du tappe på

OK for at bekræfte. vises på

statuslinjen, når det bærbare hotspot er aktivt.

Sådan tillader du, at en WPS-understøttet enhed bruger din mobildataforbindelse

1

Kontrollér, at din enhed fungerer som et bærbart hotspot.

2

Åbn din

Startskærm, og tap på .

3

Søg efter og tap på

Indstillinger > Mere > Int.netd. og bærb. hotspot >

Indstillinger for bærbart hotspot.

4

Kontrollér, at dit bærbare hotspot er sikret med en adgangskode, under

Konfigurer hotspot.

5

Aktivér

Søgbar, hvis funktionen er deaktiveret.

6

Tap på

WPS-trykknap, og følg derefter de relevante instruktioner. Alternativt kan

du tappe på >

WPS-pinkode og derefter indtaste den pinkode, der vises på den

WPS-understøttede enhed.

54

Dette er en internetudgave af denne publikation. © Udskriv kun til privat brug.

background image

For at omdøbe eller sikre dit bærebare hotspot

1

Åbn din

Startskærm, og tap på .

2

Søg efter og tap på

Indstillinger > Mere > Int.netd. og bærb. hotspot.

3

Tap på

Indstillinger for bærbart hotspot > Konfigurer hotspot.

4

Indtast netværkets

Netværksnavn (SSID).

5

Tap på feltet

Sikkerhed for at vælge en sikkerhedstype.

6

Indtast eventuelt en adgangskode.

7

Tap på

Gem.